"Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата от подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2015/2016 год. по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 30.04.2015 11:18

№ в РОП/ПОП: 9041378

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041378

Документация

Файл Размер
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 18.05.2015 г. с Просвета - София АД
публикуван на: 30.06.2016 09:59:31
29,0 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 18.05.2015 г. с ЕТ Даниела Убенова - Даниела Биланска
публикуван на: 30.06.2016 09:59:31
29,0 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 18.05.2015 г. със СД ВТ-КОМС - Издателство Слово - Крусев и сие
публикуван на: 30.06.2016 09:59:31
29,0 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 18.05.2015 г. с "Анубис-Булвест" ООД
публикуван на: 14.08.2015 11:56:46
59,4 KB
Договор от 18.05.2015 г. с ЕТ "Даниела Убенова - Даниела Биланска" за обособена позиция № 4
публикуван на: 17.06.2015 18:15:37
2,7 MB
Договор от 18.05.2015 г. с "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД за обособена позиция № 3
публикуван на: 17.06.2015 18:15:37
3,5 MB
Договор от 18.05.2015 г. с "Анубис Булвест" ООД за обособена позиция № 2
публикуван на: 17.06.2015 18:15:37
5,1 MB
Договор от 18.05.2015 със СД "ВТ-КОМС - Издателство Слово - Крусев и сие" за обосбена позиция № 1
публикуван на: 17.06.2015 18:15:37
4,3 MB
Протокол от 14.05.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.05.2015 17:17:04
545,8 KB
Документация за участие
публикуван на: 30.04.2015 16:18:36
137,5 KB
Образец на ценова оферта за обособена позиция № 4
публикуван на: 30.04.2015 16:18:36
29,0 KB
Техническа спецификация за обособена позиция № 4
публикуван на: 30.04.2015 16:18:36
30,0 KB
Образец на ценова оферта за обособена позиция № 3
публикуван на: 30.04.2015 16:18:36
43,0 KB
Техническа спецификация за обособена позиция № 3
публикуван на: 30.04.2015 16:18:36
40,0 KB
Образец на ценова оферта за обособена позиция № 2
публикуван на: 30.04.2015 16:18:36
106,5 KB
Техническа спецификация за обособена позиция № 2
публикуван на: 30.04.2015 16:18:36
87,0 KB
Образец на ценова оферта за обособена позиция № 1
публикуван на: 30.04.2015 16:18:36
79,5 KB
Техническа спецификация за обособена позиция № 1
публикуван на: 30.04.2015 16:18:36
58,5 KB
Публична покана ID 9041378
публикуван на: 30.04.2015 16:18:36
66,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

13.05.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

13.05.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
20.07.2015 57455
26.05.2015
АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД 1'603.22 лв. 20.08.2015
20.07.2015 59698
22.06.2015
АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД 264.00 лв. 20.08.2015
20.07.2015 57454
26.05.2015
АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД 1'499.78 лв. 20.08.2015
20.07.2015 57453
26.05.2015
АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД 3'103.00 лв. 20.08.2015
20.07.2015 57452
26.05.2015
АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД 2'559.98 лв. 20.08.2015
20.07.2015 57456
26.05.2015
АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД 1'370.50 лв. 20.08.2015
20.07.2015 57457
26.05.2015
АНУБИС-БУЛВЕСТ ООД 1'680.79 лв. 20.08.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.