ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9040946 „Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново, по позиции”, както следва: Позиция 1: Дирекция „Култура и туризъм”, в т.ч. и счетоводство; Отдел „Местни данъци и такси” към Община Велико Търново; Младежки дом. Позиция 2: Административна сграда на Община Велико Търново, в т. ч. кметствата /с изключение на кметства на самостоятелен бюджет/ и ОП „Зелени системи”; Дирекция „Образование”, в т.ч. счетоводство и Организация „Детски градини”; Дирекция СДЗ, в т.ч. счетоводство ЦСУ; ОП „Реклама”, гр. Велико Търново; ОП „Спортни имоти и прояви”, гр. Велико Търново

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 20.04.2015 14:49

№ в РОП/ПОП: 9040946

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9040946

Документация

Файл Размер
Договор от 03.08.2015 г. с Европос ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 25.08.2015 16:51:26
1,6 MB
Договор от 02.07.2015 г. с ЕТ Братя Цаневи-Недко Цанев за обособ.позиция 1
публикуван на: 21.07.2015 15:23:01
2,2 MB
Протокол от 02.06.2015 г. и обобщени оценъчни таблици
публикуван на: 10.06.2015 15:42:13
4,0 MB
Протокол от 30.04.2015 г.
публикуван на: 10.06.2015 15:42:13
1,4 MB
Техническа спецификация (20.04.2015 16:47)
публикуван на: 20.04.2015 16:47:44
982,5 KB
Документация (20.04.2015 16:46)
публикуван на: 20.04.2015 16:47:44
233,0 KB
Покана_9040946 (20.04.2015 16:46)
публикуван на: 20.04.2015 16:47:44
78,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

29.04.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.04.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
06.06.2016 2000003396
05.05.2016
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 17.06.2016
16.05.2016 2000003381
27.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003209
29.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 29.17 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003219
02.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 295.00 лв. 31.05.2016
10.05.2016 200003179
16.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 63.33 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003184
18.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 12.50 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003273
24.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003338
13.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003287
30.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003290
31.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 68.00 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003277
28.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003284
30.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 26.67 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003271
22.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 64.17 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003249
15.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 35.00 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003254
17.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 35.00 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003256
17.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 40.50 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003329
08.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003305
04.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 30.00 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003317
05.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003316
05.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003304
04.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 10.00 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003319
05.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003328
08.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 75.50 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003315
05.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 31.05.2016
10.05.2016 2000003330
08.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 31.05.2016
05.05.2016 20000003191
19.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 30.05.2016
05.05.2016 2000003202
24.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 30.05.2016
05.05.2016 2000003212
01.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 30.05.2016
05.05.2016 2000003218
02.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 40.00 лв. 30.05.2016
05.05.2016 2000003245
11.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 83.83 лв. 30.05.2016
20.05.2016 1000000956
09.05.2016
ЕТ"Братя Цаневи" 60.00 лв. 27.05.2016
04.05.2016 1000000946
18.04.2016
ЕТ"Братя Цаневи" 60.00 лв. 27.05.2016
04.05.2016 2000003307
04.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 13.05.2016
10.05.2016 2000003377
26.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 54.17 лв. 13.05.2016
09.05.2016 2000003268
21.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 63.00 лв. 13.05.2016
09.05.2016 2000003308
04.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 13.05.2016
22.04.2016 2000003347
15.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 12.50 лв. 03.05.2016
22.04.2016 2000003364
21.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 03.05.2016
06.04.2016 2000003278
28.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 03.05.2016
06.04.2016 2000003280
28.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 32.58 лв. 03.05.2016
06.04.2016 2000003259
18.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 40.50 лв. 03.05.2016
27.04.2016 2000003230
07.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 110.00 лв. 28.04.2016
27.04.2016 2000003236
09.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 103.76 лв. 28.04.2016
27.04.2016 2000003240
09.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 30.00 лв. 28.04.2016
27.04.2016 2000003246
11.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 28.04.2016
27.04.2016 2000003164
06.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 54.17 лв. 28.04.2016
27.04.2016 2000003211
01.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 101.67 лв. 28.04.2016
27.04.2016 2000003185
18.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 40.83 лв. 28.04.2016
27.04.2016 2000003231
07.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 55.83 лв. 28.04.2016
27.04.2016 2000003198
22.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 28.04.2016
27.04.2016 2000003244
11.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 28.04.2016
27.04.2016 200003120
25.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 28.04.2016
27.04.2016 2000003224
02.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 30.00 лв. 28.04.2016
27.04.2016 2000003225
02.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 10.00 лв. 28.04.2016
27.04.2016 2000003213
01.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 28.04.2016
21.04.2016 2000003323
06.04.2016
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 28.04.2016
01.04.2016 2000003243
10.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 47.50 лв. 28.04.2016
26.04.2016 1000000948
19.04.2016
ЕТ"Братя Цаневи" 480.00 лв. 28.04.2016
21.04.2016 1000000929
05.04.2016
ЕТ"Братя Цаневи" 52.50 лв. 28.04.2016
21.04.2016 1000000928
28.03.2016
ЕТ"Братя Цаневи" 60.00 лв. 28.04.2016
16.03.2016 2000003139
01.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 30.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003137
01.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003030
14.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 62.50 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000002945
13.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 20.83 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000002943
12.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 33.33 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000002946
13.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 26.67 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000002972
24.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003000
02.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003084
08.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003111
20.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003127
27.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003014
07.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003002
03.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003052
28.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000002956
18.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000002985
30.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 83.17 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003005
03.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 31.67 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003043
18.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 65.50 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003047
22.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 8.66 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003046
22.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 40.83 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000002989
01.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 54.17 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003094
12.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 40.50 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003124
26.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 54.17 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003085
08.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003123
26.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003131
29.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003167
08.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003158
04.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 88.83 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003159
04.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003140
01.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 10.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003136
01.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003204
25.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
16.03.2016 2000003180
16.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 20.83 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003215
02.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 2000002994
01.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 295.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 2000002957
18.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 01.04.2016
23.03.2016 2000002915
02.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 295.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 2000003003
03.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 23.33 лв. 01.04.2016
23.03.2016 2000003001
02.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 60.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 2000003048
22.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 52.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 2000003035
16.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 47.50 лв. 01.04.2016
23.03.2016 2000003066
04.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 295.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 2000003099
14.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 45.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 2000003143
01.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 295.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 2000003022
11.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
23.03.2016 2000002909
02.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 62.50 лв. 01.04.2016
11.03.2016 2000003181
17.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 20.83 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003067
04.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 48.00 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003112
20.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 52.33 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003103
18.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003107
19.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003092
12.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 134.17 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003090
11.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 45.83 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003121
25.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 12.50 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003144
01.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 40.00 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003160
04.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 133.33 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003138
01.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003152
02.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 56.00 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003166
08.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
28.03.2016 2000003149
01.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 01.04.2016
25.03.2016 2000003041
17.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
25.03.2016 2000003023
11.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
25.03.2016 2000003024
11.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 01.04.2016
25.03.2016 2000003007
04.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 01.04.2016
25.03.2016 2000003019
09.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.04.2016
25.03.2016 2000003033
15.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 01.04.2016
25.03.2016 2000002995
01.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 40.00 лв. 01.04.2016
25.03.2016 2000002822
02.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 40.00 лв. 01.04.2016
25.03.2016 2000002860
15.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 143.33 лв. 01.04.2016
25.03.2016 2000002840
08.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 01.04.2016
14.03.2016 2000002664
22.07.2015
"ЕВРОПОС" ЕООД 175.50 лв. 28.03.2016
09.03.2016 2000003132
29.01.2016
"ЕВРОПОС" ЕООД 105.83 лв. 28.03.2016
21.03.2016 2000003221
02.03.2016
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 28.03.2016
29.02.2016 2000003141
01.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 14.03.2016
03.02.2016 2000003128
28.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 54.17 лв. 10.03.2016
26.02.2016 1000000906
14.01.2016
ЕТ"Братя Цаневи" 60.00 лв. 01.03.2016
26.02.2016 1000000919
21.02.2016
ЕТ"Братя Цаневи" 772.50 лв. 01.03.2016
24.02.2016 1000000916
14.02.2016
ЕТ"Братя Цаневи" 60.00 лв. 01.03.2016
22.02.2016 2000003188
18.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 56.00 лв. 29.02.2016
22.02.2016 2000003064
04.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 29.02.2016
25.02.2016 2000003142
01.02.2016
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 27.02.2016
04.02.2016 2000003065
04.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 27.02.2016
04.02.2016 2000002993
01.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 27.02.2016
28.01.2016 2000002992
01.02.2015
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 15.02.2016
08.02.2015 2000003039
16.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 16.67 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000003032
14.12.2015
ЕВРОПОС ЕООД 20.83 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002829
06.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002856
13.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 45.83 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002875
21.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002877
22.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002861
16.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002898
28.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 100.00 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002894
28.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 56.00 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002761
08.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 4.17 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002933
09.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 70.83 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002910
02.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 12.50 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002914
02.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 40.00 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002980
27.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002982
27.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 20.83 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002958
18.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 26.67 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002935
10.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 35.00 лв. 11.02.2016
08.02.2015 2000002924
06.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 11.02.2016
27.01.2016 2000003113
20.01.2016
"ЕВРОПОС" ЕООД 133.33 лв. 05.02.2016
27.01.2016 2000002938
11.11.2015
"ЕВРОПОС" ЕООД 113.33 лв. 05.02.2016
27.01.2016 2000002854
13.10.2015
"ЕВРОПОС" ЕООД 28.00 лв. 05.02.2016
27.01.2016 2000002845
08.10.2015
"ЕВРОПОС" ЕООД 185.83 лв. 05.02.2016
15.01.2016 1000000888
07.12.2015
ЕТ"Братя Цаневи" 60.00 лв. 01.02.2016
11.01.2016 2000002917
02.01.2015
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 29.01.2016
12.01.2016 2000003088
11.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 13.01.2016
12.01.2016 2000003079
07.01.2016
ЕВРОПОС ЕООД 131.67 лв. 13.01.2016
28.12.2015 2000002919
03.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 54.17 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002712
13.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 10.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002702
11.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002710
13.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 33.50 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002711
13.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 18.50 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002717
18.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 125.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002719
18.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002729
25.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 118.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002772
16.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 76.67 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002771
14.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 38.49 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002757
07.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 46.67 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002756
07.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 57.50 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002769
14.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 161.35 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002739
01.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 30.83 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002810
29.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 56.67 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002808
29.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 72.67 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002846
09.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 54.17 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002816
02.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002832
07.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002872
20.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002870
19.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002881
23.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002874
21.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002892
27.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002862
16.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 29.17 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002955
18.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002962
20.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 111.33 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002963
20.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 38.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002940
12.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 33.33 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002925
06.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 2000002916
02.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 30.12.2015
28.12.2015 2000002922
05.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 56.00 лв. 30.12.2015
28.12.2015 2000002830
06.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 75.00 лв. 30.12.2015
17.12.2015 2000002820
02.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 30.12.2015
14.12.2015 2000002748
04.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 30.12.2015
22.12.2015 845
07.10.2015
ЕТ"Братя Цаневи" 60.00 лв. 30.12.2015
22.12.2015 851
07.10.2015
ЕТ"Братя Цаневи" 60.00 лв. 30.12.2015
22.12.2015 852
07.10.2015
ЕТ"Братя Цаневи" 60.00 лв. 30.12.2015
20.11.2015 2000002944
13.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 58.00 лв. 14.12.2015
13.11.2015 2000002819
02.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 01.12.2015
11.11.2015 2000002928
06.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 38.00 лв. 01.12.2015
11.11.2015 2000002882
23.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 29.17 лв. 01.12.2015
11.11.2015 2000002873
20.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 01.12.2015
11.11.2015 2000002864
16.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 30.11.2015
11.11.2015 2000002855
13.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 30.11.2015
11.11.2015 2000002752
07.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 30.11.2015
26.11.2015 2000002968
23.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 26.11.2015
20.11.2015 2000002944
13.11.2015
ЕВРОПОС ЕООД 40.50 лв. 26.11.2015
13.11.2015 2000002744
04.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 31.67 лв. 23.11.2015
13.11.2015 2000002753
07.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 23.11.2015
13.11.2015 2000002762
09.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 20.83 лв. 23.11.2015
13.11.2015 2000002767
14.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 23.11.2015
13.11.2015 2000002777
16.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 23.11.2015
13.11.2015 2000002779
16.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 23.11.2015
13.11.2015 2000002781
17.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 23.11.2015
13.11.2015 2000002784
18.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 20.83 лв. 23.11.2015
13.11.2015 2000002793
24.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 23.11.2015
13.11.2015 2000002799
28.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 23.11.2015
13.11.2015 2000002800
28.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 23.11.2015
13.11.2015 2000002844
08.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 87.50 лв. 23.11.2015
21.10.2015 2000002782
17.09.2015
"ЕВРОПОС" ЕООД 8.17 лв. 20.11.2015
21.10.2015 2000002776
16.09.2015
"ЕВРОПОС" ЕООД 8.17 лв. 20.11.2015
28.10.2015 2000002867
19.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 29.10.2015
16.10.2015 2000002815
02.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 82.16 лв. 21.10.2015
14.10.2015 2000002814
01.10.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 16.10.2015
14.10.2015 2000002811
30.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 56.00 лв. 16.10.2015
06.10.2015 2000002758
07.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 25.00 лв. 16.10.2015
05.10.2015 319053693
02.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 75.00 лв. 12.10.2015
05.10.2015 2000002796
25.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 84.00 лв. 12.10.2015
12.09.2015 2000002747
04.09.2015
ЕВРОПОС ЕООД 40.00 лв. 25.09.2015
12.09.2015 2000002708
13.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 25.09.2015
12.09.2015 2000002704
11.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.50 лв. 25.09.2015
12.09.2015 2000002698
07.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 62.50 лв. 25.09.2015
10.09.2015 2000002697
07.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 28.00 лв. 24.09.2015
10.09.2015 2000002721
19.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 38.00 лв. 24.09.2015
10.09.2015 2000002700
10.08.2015
ЕВРОПОС ЕООД 37.08 лв. 24.09.2015
09.09.2015 1000000839
27.07.2015
ЕТ БРАТЯ ЦАНЕВИ -НЕДКО ЦАНЕВ 931.67 лв. 15.09.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.