ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018153 "Дейности по разпространение на информация и публичност по проект "Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012г. "Зелена и достъпна градска среда"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 29.07.2013 16:23

№ в РОП/ПОП: 9018153

Документация

Файл Размер
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор от 16.10.2013 г. с "Ла Фит Верса", гр. София
публикуван на: 23.12.2015 10:59:40
70,8 KB
Информация № 1 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с Консорциум Ла Фит - Верса
публикуван на: 19.12.2014 00:00:00
21,5 KB
Уведомление от 30.09.2013 г. относно избор на изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
464,8 KB
Разяснение по документацията от 05.08.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
664,4 KB
Проект на договор
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
552,0 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
873,0 KB
План за изпълнение на проекта
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
524,5 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,5 MB
Методика за оценка на офертите
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
33,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
98,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.08.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

06.08.2013 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
16.12.2015 3
15.12.2015
КОНСОРЦИУМ ЛА ФИТ - ВЕРСА ДЗЗД 21'175.00 лв. 29.12.2015
16.12.2015 4
15.12.2015
КОНСОРЦИУМ ЛА ФИТ - ВЕРСА ДЗЗД 3'150.00 лв. 29.12.2015
26.11.2015 2
14.10.2015
КОНСОРЦИУМ ЛА ФИТ - ВЕРСА ДЗЗД 1'350.00 лв. 23.12.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.