Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново, по позиции

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 08.07.2016 16:41

№ в РОП/ПОП: 9054182

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054182

Позиция 1: Отдел „Местни данъци и такси” към Община Велико Търново; Младежки дом

Позиция 2: Административна сграда на Община Велико Търново, в т. ч. кметствата /с
изключение на кметства на самостоятелен бюджет/; ОП „Зелени системи”, гр. Велико
Търново; Дирекция „Образование”, в т.ч. счетоводство; Дирекция СДЗ, в т.ч. счетоводство
ЦСУ; ОП „Реклама”, гр. Велико Търново; ОП „Спортни имоти и прояви”, гр. Велико
Търново и Кметствата на самостоятелен бюджет /гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Ресен и
с. Самоводене

Забележка:

Срокът за получаване на оферти се удължава до 17:00 часа на 21.07.2016 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 22.07.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново.

Срокът по чл. 188, ал.2  от ЗОП се удължава само за позиция №1 „Отдел „Местни данъци и такси” към Община Велико Търново; Младежки дом“.
С изключение на крайния срок за получаване на оферти по отношение на позиция №1 и датата на отваряне на всички оферти, първоначално поставените условия и изисквания остават непроменени.

Документация

Файл Размер
Договор от 18.11.2016 г. с АСАП ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 22.11.2016 15:09:53
634,4 KB
Договор от 15.11.2016 г. с ЕТ Братя Цаневи - Недко Цанев за обособ. позиция 1
публикуван на: 22.11.2016 15:09:53
562,4 KB
Протокол №4 от 17.10.2016 г.
публикуван на: 19.10.2016 15:50:08
910,3 KB
Протокол №2 от 22.08.2016 г.
публикуван на: 19.10.2016 15:50:08
522,5 KB
Протокол №1 от 22.07.2016 г.
публикуван на: 19.10.2016 15:50:08
1,6 MB
Протокол №3 от 14.09.2016 г.
публикуван на: 26.09.2016 16:52:20
526,6 KB
СЪОБЩЕНИЕ с изх. № 9100-00-55/18.07.2016 г. на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП
публикуван на: 18.07.2016 15:09:59
80,9 KB
Разяснение №91-00-37 от 13.07.2016 г.
публикуван на: 13.07.2016 16:51:49
233,7 KB
Документация
публикуван на: 08.07.2016 16:52:11
356,0 KB
Обява № ОБ-3/08.07.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 08.07.2016 16:52:11
680,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

21.07.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.07.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.