"Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново"

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Разяснение №91-00-190/17.06.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 17.06.2019 15:52:36
250,3 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 27.05.2019 16:29:06
266,0 KB
Решение №РД 24-60/20.05.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 23.05.2019 11:48:19
643,9 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 23.05.2019 11:48:19
407,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.06.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.06.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.