"Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 25.09.2023 15:07:07
533,6 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 17.10.2019 10:26:12
389,3 KB
Договор за подизпълнение от 20.09.2019 г. с "Планекс Инфраструктура" ЕООД
публикуван на: 17.10.2019 10:26:12
446,7 KB
Договор от 19.09.2019 г. с "Инженерингова компания Сити газ" ЕООД
публикуван на: 17.10.2019 10:26:12
1,6 MB
Решение №РД 24-116 от 14.08.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 14.08.2019 16:13:44
468,5 KB
Доклад от 09.08.2019 г.
публикуван на: 14.08.2019 16:13:44
465,4 KB
Протокол №4 от дата 09.08.2019 г.
публикуван на: 14.08.2019 16:13:44
523,3 KB
Протокол №3 от 06.08.2019 г.
публикуван на: 14.08.2019 16:13:44
653,1 KB
Протокол №1 от 26.06.2019 г.
публикуван на: 14.08.2019 16:13:44
369,1 KB
Съобщение с изх. №91-00-255/06.08.2019 г. на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 06.08.2019 16:27:44
220,3 KB
Протокол №2 от дата 17.07.2019 г.
публикуван на: 17.07.2019 15:57:43
475,7 KB
Разяснение №91-00-190/17.06.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 17.06.2019 15:52:36
250,3 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 27.05.2019 16:29:06
266,0 KB
Решение №РД 24-60/20.05.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 23.05.2019 11:48:19
643,9 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 23.05.2019 11:48:19
407,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.06.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.06.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.