„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, от "Логопед" 1 към Услуга "Ранна интервенция на уврежданията"

Статус: Прекратена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 08.07.2019 11:34:53
254,2 KB
Решение № РД 24-82 от 25.06.2019 г. за прекратяване на процедурата
публикуван на: 25.06.2019 17:11:01
142,3 KB
Решение № РД 24-62 от 29.05.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 29.05.2019 17:02:00
3,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 29.05.2019 17:02:00
6,1 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 29.05.2019 17:02:00
598,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

20.06.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.06.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.