„Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, разположени на територията на Община Велико Търново – Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца“.

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 08.11.2022 16:28:18
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 02.10.2019 14:02:43
261,9 KB
Договор от 18.09.2019 г. с "Бойлс Фууд Къмпани" ЕООД
публикуван на: 02.10.2019 14:02:42
2,5 MB
Решение №РД 24-113 от 09.08.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 12.08.2019 14:36:40
2,0 MB
Доклад от 02.08.2019 г.
публикуван на: 12.08.2019 14:36:40
1,5 MB
Протокол №4 от дата 29.07.2019 г.
публикуван на: 12.08.2019 14:36:40
1,6 MB
Протокол №3 от дата 24.07.2019 г.
публикуван на: 12.08.2019 14:36:40
1,9 MB
Протокол №1 от дата 20.05.2019 г.
публикуван на: 12.08.2019 14:36:40
1,5 MB
Съобщение № 91-00-234 от 24.07.2019 г. за отваряне на ценовите предложения и провеждане на преговори
публикуван на: 24.07.2019 16:42:46
1,4 MB
Протокол №2 от дата 08.07.2019 г.
публикуван на: 08.07.2019 16:43:14
2,4 MB
Покана с изх. №53-2583-1/07.05.2019 г. до "Килтекс" ЕООД
публикуван на: 07.05.2019 17:16:23
3,4 MB
Покана с изх. №53-2584-1/07.05.2019 г. до "Бойлс Фууд Къмпани" ЕООД
публикуван на: 07.05.2019 17:16:23
9,1 MB
Решение №РД 24-55/07.05.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.05.2019 17:16:23
655,5 KB
Документация
публикуван на: 07.05.2019 17:16:23
410,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

17.05.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.05.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.