Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 29.05.2020 16:48:12
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 15.03.2018 12:08:04
619,0 KB
Договор от 27.02.2018 г. с "Орел - Христо Денев" ЕООД
публикуван на: 15.03.2018 12:08:04
1,2 MB
Заповед № РД 22-221 от 01.02.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 01.02.2018 15:37:00
1,1 MB
Доклад от 30.01.2018 г. на комисията
публикуван на: 01.02.2018 15:37:00
2,5 MB
Протокол № 4 от 30.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.02.2018 15:37:00
1,1 MB
Протокол № 3 от 30.01.2018 г. от работата на комисия
публикуван на: 01.02.2018 15:37:00
1,9 MB
Протокол № 1 от 18.01.2018 г. от работата на комисия
публикуван на: 01.02.2018 15:37:00
778,8 KB
Съобщение № 91-00-30 от 24.01.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 24.01.2018 15:11:29
323,1 KB
Протокол № 2 от 18.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.01.2018 16:17:15
1,2 MB
Проект на договор
публикуван на: 15.12.2017 16:05:47
168,0 KB
Документация
публикуван на: 15.12.2017 16:05:47
706,0 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 15.12.2017 16:05:47
47,7 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 15.12.2017 16:05:47
479,6 KB
Решение РД 24-111 от 12.12.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 15.12.2017 16:05:47
534,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

16.01.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

16.01.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.