"Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по обособени позиции"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Реконструкция и модернизация на ДГ "Ален мак";

Обособена позиция № 2 – Реконструкция и модернизация на ДГ "Рада Войвода";

Обособена позиция № 3 – Реконструкция на СУ "Владимир Комаров";

Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново";

Обособена позиция № 5 – Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ "Пролет"

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка - няма възлагане за обособена позиция 5
публикуван на: 04.04.2018 10:37:21
223,1 KB
Решение №РД 24-22 от 13.03.2018 г. за прекратяване на обособена позиция №5
публикуван на: 13.03.2018 15:57:26
571,2 KB
Доклад от 12.03.2018 г.
публикуван на: 13.03.2018 15:57:26
1,6 MB
Протокол №3 от 12.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 13.03.2018 15:57:26
1,2 MB
Протокол №1 от 24.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 13.03.2018 15:57:26
305,3 KB
Протокол №2 от 22.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.02.2018 15:44:32
627,7 KB
Обявление за възложена поръчка - няма възлагане за обособени позиции 1, 2, 3 и 4
публикуван на: 29.01.2018 11:54:54
238,9 KB
Решение №РД 24-3/10.01.2018 г. за прекратяване на обособени позиции 1, 2, 3 и 4
публикуван на: 10.01.2018 16:21:29
559,1 KB
Разяснение №91-00-10 от 08.01.2018 г. по документацията за участие във връзка с обособена позиция №1 и обособена позиция №2
публикуван на: 08.01.2018 16:40:42
479,2 KB
Разяснение № 91-00-8 от 05.01.2018 г. по документацията за участие във връзка с обособ. позиция № 1 и обособ. позиция № 2
публикуван на: 05.01.2018 14:34:50
472,2 KB
Разяснение № 91-00-2 от 02.01.2018 г. по документацията за участие във връзка с обособ. позиция № 1 и обособ. позиция № 3
публикуван на: 02.01.2018 16:38:35
746,3 KB
Разяснение №91-00-421 от 28.12.2017 г. по документация за участие
публикуван на: 28.12.2017 15:43:27
296,3 KB
Документация след решение за изменение
публикуван на: 28.12.2017 15:43:27
644,5 KB
Решение №РД 24-114 от 21.12.2017 г. за изменение
публикуван на: 28.12.2017 15:43:27
654,3 KB
Разяснение №91-00-417 от 21.12.2017 г. по документация за участие
публикуван на: 21.12.2017 16:34:41
2,1 MB
ОП 5 - Инвест. проект - ДГ "Пролет" - част 9
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
7,7 MB
ОП 5 - Инвест. проект - ДГ "Пролет" - част 8
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
4,5 MB
ОП 5 - Инвест. проект - ДГ "Пролет" - част 7
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
5,7 MB
ОП 5 - Инвест. проект - ДГ "Пролет" - част 6
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
3,7 MB
ОП 5 - Инвест. проект - ДГ "Пролет" - част 5
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
8,5 MB
ОП 5 - Инвест. проект - ДГ "Пролет" - част 4
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
8,0 MB
ОП 5 - Инвест. проект - ДГ "Пролет" - част 3
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
8,3 MB
ОП 5 - Инвест. проект - ДГ "Пролет" - част 2
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
5,9 MB
ОП 5 - Инвест. проект - ДГ "Пролет" - част 1
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
8,7 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 10
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
8,1 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 9
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,0 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 8
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
4,1 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 7
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
5,5 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 6
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
9,3 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 5
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
8,1 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 4
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,3 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 3
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
5,7 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 2
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,3 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 1
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,5 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 10
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
5,7 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 9
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
5,8 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 8
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
9,6 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 7
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,3 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 6
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,4 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 5
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
8,3 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 4
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
5,7 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 3
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
4,0 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 2
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
7,6 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 1
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
7,7 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 16
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
8,4 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 15
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
3,5 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 14
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
8,7 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 13
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
3,4 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 12
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,6 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 11
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
5,1 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 10
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,7 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 9
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
9,3 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 8
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,4 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 7
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
9,1 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 6
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,9 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 5
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
4,0 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 4
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
5,1 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 3
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
7,7 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 2
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
5,5 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 1
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
7,4 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 14
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
7,2 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 13
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,5 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 12
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
5,8 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 11
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
3,9 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 10
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
7,1 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 9
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
7,6 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 8
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
5,6 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 7
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,7 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 6
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
9,2 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 5
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
8,8 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 4
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
8,3 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 3
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
9,4 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 2
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
8,7 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 1
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
6,2 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 08.12.2017 12:11:19
584,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.12.2017 10:52:56
308,8 KB
Решение № РД 24-106 от 04.12.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.12.2017 10:52:56
789,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.01.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.01.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.