"Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Осъществяване на строителен надзор на ДГ "Ален мак", ДГ "Рада Войвода" и ДГ "Пролет"

Обособена позиция № 2 - Осъществяване на строителен надзор на СУ "Владимир Комаров"

Обособена позиция № 3 - Осъществяване на строителен надзор на СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново"

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №3
публикуван на: 18.11.2019 16:16:49
547,8 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2
публикуван на: 13.06.2019 15:04:54
529,0 KB
Обявление за невъзложена поръчка за обособ. позиция 1 и възложена поръчка за обособ. позиция 2 и 3
публикуван на: 25.07.2018 13:59:37
223,7 KB
Договор от 11.07.2018 г. с Алфа М-98 ЕООД за обособ. позиция 3
публикуван на: 25.07.2018 13:59:37
2,8 MB
Договор от 06.07.2018 г. с Минерва-КЛ ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 25.07.2018 13:59:37
3,0 MB
Решение № РД 24-50 от 06.06.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция № 3
публикуван на: 06.06.2018 17:06:43
1,4 MB
Решение № РД 24-49 от 06.06.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция № 2
публикуван на: 06.06.2018 17:06:43
1,1 MB
Решение № РД 24-48 от 06.06.2018 г. за прекратяване на обособена позиция № 1
публикуван на: 06.06.2018 17:06:43
672,7 KB
Доклад от 05.06.2018 г. на комисията
публикуван на: 06.06.2018 17:06:43
6,8 MB
Протокол № 5 от 05.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 06.06.2018 17:06:43
979,2 KB
Протокол № 4 от 16.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 06.06.2018 17:06:43
916,5 KB
Протокол № 3 от 10.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 06.06.2018 17:06:43
5,1 MB
Протокол № 1 от 11.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 06.06.2018 17:06:43
2,0 MB
Съобщение с изх. №91-00-171/11.05.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 11.05.2018 14:32:01
243,8 KB
Протокол №2 от 04.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.04.2018 16:18:16
2,8 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 08.12.2017 13:36:56
422,3 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.12.2017 11:11:40
278,1 KB
Решение № РД 24-107 от 04.12.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.12.2017 11:11:40
725,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

09.01.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

09.01.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.