"Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Д.Д.Д. - 1" ООД, гр. София
публикуван на: 14.07.2020 14:15:49
1,6 MB
Обявление за изменение
публикуван на: 04.05.2020 09:32:48
607,0 KB
Допълнително споразумение от дата 16.04.2020 г. за удължаване на срока за изпълнение на договора
публикуван на: 04.05.2020 09:32:48
1,3 MB
Договор от 20.04.2018 г. с "Д.Д.Д. - 1" ООД, гр. София
публикуван на: 26.04.2018 10:30:33
6,4 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 26.04.2018 10:30:33
160,4 KB
Решение №РД 22-18/22.02.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 22.02.2018 15:59:10
2,2 MB
Доклад от 20.02.2018 г.
публикуван на: 22.02.2018 15:59:10
3,7 MB
Протокол №4 от 19.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.02.2018 15:59:10
2,1 MB
Протокол №3 от 09.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.02.2018 15:59:10
4,6 MB
Протокол №1 от 11.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.02.2018 15:59:10
1,1 MB
Съобщение с изх. №91-00-54/13.02.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 13.02.2018 16:09:51
412,3 KB
Протокол №2 от 22.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.01.2018 15:12:58
1,9 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 08.12.2017 13:49:47
863,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.12.2017 11:23:26
858,7 KB
Решение № РД 24-108 от 04.12.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.12.2017 11:23:26
1,0 MB

Краен срок за подаване на оферта

09.01.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

09.01.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.