"Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

Позиция № 1:  "Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Независимост, ул. Стефан Стамболов, ул. Велчо Джамджията, ул. Иван Вазов, ул. Читалищна, ул. Михаил Кефалов, ул. Георги Сава Раковски, пл. Самоводски пазар, гр.Велико Търново"
Позиция № 2: "Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето,  ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет Рашев, ул. Александър Добринов, ул. Ефрем Попхристов, ул. Максим Райкович, ул. Тунел, ул. Шейново, ул. Силвестър Пенов, гр. Велико Търново"
Позиция № 3: "Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Ив. Войводата, ул. Петър Богданов, ул. Киро Тулешков, ул. 8 – ма дружина, ул. Цани Гинчев, гр. Велико Търново"
Позиция № 4:  "Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Георги Мамарчев, ул. Поп Матей Преображенски, ул. Възстаническа, ул. Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, ул. Медникарска, ул. Кирил и Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков, гр. Велико Търново"

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор със "Скорпион инвестстрой" ЕООД за обособена позиция № 4
публикуван на: 12.09.2019 15:14:04
192,0 KB
Обявление за приключен договор с "Планекс инфраструктура" ООД за обособена позиция № 2
публикуван на: 14.05.2019 10:59:50
189,0 KB
Обявление за приключен договор с "Водстрой ВТ" АД за обособена позиция № 3
публикуван на: 21.03.2019 16:29:37
504,6 KB
Обявление за приключен договор с Обединение "Мистрал - Енел" ДЗЗД за обособ. позиция 1
публикуван на: 15.02.2019 16:46:45
501,3 KB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиции 1, 2, 3 и 4
публикуван на: 17.01.2018 14:15:56
979,6 KB
Договор от 18.12.2017 г. със "Скорпион инвестстрой" ЕООД за обособ. позиция 4
публикуван на: 17.01.2018 14:15:56
1,2 MB
Договор от 18.12.2017 г. с "Водстрой ВТ" АД за обособ. позиция 3
публикуван на: 17.01.2018 14:15:56
1,2 MB
Договор от 21.12.2017 г. с "Планекс инфраструктура" ООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 17.01.2018 14:15:56
1,1 MB
Договор от 18.12.2017 г. с Обединение "Мистрал - Енел" ДЗЗД за обособ. позиция 1
публикуван на: 17.01.2018 14:15:56
1,2 MB
Заповед №РД 22-2149/04.12.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 05.12.2017 10:50:48
1,0 MB
Доклад от 04.12.2017 г.
публикуван на: 05.12.2017 10:50:48
4,2 MB
Протокол №2 от 04.12.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.12.2017 10:50:48
1,2 MB
Протокол №1 от 29.11.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.12.2017 10:50:48
4,3 MB
Съобщение №91-00-388 от 29.11.2017 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 29.11.2017 16:20:12
581,0 KB
Решение № РД 24-101 от 13.11.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 16.11.2017 12:06:05
734,3 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 16.11.2017 12:06:05
1,2 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 16.11.2017 12:06:05
276,8 KB
Проект част "Геодезия"
публикуван на: 16.11.2017 12:06:05
9,7 MB
Проект част "Водопровод"
публикуван на: 16.11.2017 12:06:05
4,0 MB
Проект част "Пожарна безопасност"
публикуван на: 16.11.2017 12:06:05
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

28.11.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.11.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.