Доставка на нов автомобил (миниван) за нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“ , гр.Велико Търново, съгласно техническа спецификация.

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Авточойс" ООД.
публикуван на: 12.11.2020 11:17:47
837,9 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 13.02.2018 10:39:34
236,3 KB
Договор от 26.01.2018 г. с "Авточойс" ООД
публикуван на: 13.02.2018 10:39:34
1,0 MB
Решение № РД 24-113 от 14.12.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 14.12.2017 11:59:18
1,1 MB
Доклад от 08.12.2017 г. на комисията
публикуван на: 14.12.2017 11:59:18
3,1 MB
Протокол № 2 от 08.12.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.12.2017 11:59:18
2,0 MB
Протокол № 1 от 05.12.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.12.2017 11:59:18
3,0 MB
Съобщение №9100-00-10 от 05.12.2017 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 05.12.2017 14:45:24
344,4 KB
Решение №РД 24-105 от 29.11.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 29.11.2017 16:44:22
4,0 MB

Краен срок за подаване на оферта

04.12.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.12.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.