ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9025560 - Изготвяне на анализ – оценка на културното наследство и определяне на методите на работа” по проект „CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм” на Община Велико Търново.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 07.02.2014 11:59

Този документ е разработен във връзка с проект „CultTour - културното /градинско/ наследство като фокусни точки за устойчив туризъм по Програмата за Транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

Документация

Файл Размер
Уведомление за избор на изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
43,2 KB
Указания и образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,1 MB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
103,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

17.02.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

14.02.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.