Доставка и монтаж на спортни уреди и оборудване за учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Статус: Прекратена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 17.09.2018 16:25:35
204,1 KB
Решение №РД 24-92/27.08.2018 г. за прекратяване на процедурата
публикуван на: 27.08.2018 15:57:27
343,2 KB
Решение № РД 24-88 от 16.08.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 16.08.2018 16:43:20
652,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.08.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.08.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.