Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обoсобена позиция 1: „Организиране и провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство”
Обособена позиция 2: “Дейности във връзка с организиране на „открити” уроци по История, включващи изработка на брандирани химикали с името на проекта и логото на ФМ на ЕИП и на Община Велико Търново и Информационни флаери”
Обособена позиция 3: “Изработване на брандирани шапки и брандирани тениски с името на проекта и логото на ФМ на ЕИП и на Община Велико Търново за промотиране на събитието”
Обособена позиция 4: “Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието”
Обособена позиция 5: „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата”
Обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История”

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 15.05.2017 15:25:09
3,3 MB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка за обособена позиция №2
публикуван на: 20.04.2017 14:19:22
2,0 MB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка за обособена позиция № 3
публикуван на: 06.04.2017 17:25:52
161,3 KB
Информация за сключен договор за обособ. позиции 1, 2 и 3
публикуван на: 02.11.2016 11:41:42
382,7 KB
Договор от 18.10.2016 г. с Триера Комюникейшънс ЕООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 02.11.2016 11:41:42
655,1 KB
Договор от 18.10.2016 г. с Инфо Трейнинг ООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 02.11.2016 11:41:42
1,2 MB
Договор от 18.10.2016 г. с Про Систем ЕООД за обособ. позиция 3
публикуван на: 02.11.2016 11:41:42
1,0 MB
Заповед №РД 22-1647 от 18.08.2016 г. за класиране
публикуван на: 18.08.2016 16:50:33
496,1 KB
Протокол №1 от 26.05.2016 г.
публикуван на: 18.08.2016 16:50:33
744,9 KB
Протокол №2 от 02.08.2016 г.
публикуван на: 18.08.2016 16:50:33
740,5 KB
Протокол №3 от 08.08.2016 г.
публикуван на: 18.08.2016 16:50:33
574,1 KB
Протокол №4 от 16.08.2016 г.
публикуван на: 18.08.2016 16:50:33
475,8 KB
Съобщение №91-00-52 от 03.08.2016 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 03.08.2016 16:44:49
108,5 KB
Решение №РД 24-34 от 02.06.2016 г. за прекратяване на позиция 4, 5 и 6
публикуван на: 02.06.2016 14:35:18
77,5 KB
Разяснение с изх. № 9153-00-4 от 03.05.2016 г. по документацията за участие
публикуван на: 03.05.2016 17:03:59
334,2 KB
Разяснение № 9153-00-3 от 28.04.2016 г.
публикуван на: 28.04.2016 14:54:28
1,3 MB
Документация
публикуван на: 13.04.2016 16:57:19
587,0 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 13.04.2016 16:57:19
150,2 KB
Решение №РД 24-25 от 13.04.2016 г. за откриване
публикуван на: 13.04.2016 16:57:19
76,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

20.05.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.05.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.