Авторски надзор на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня” - гр. Велико Търново” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 25.05.2017 17:02:25
1,7 MB
Информация за сключен договор
публикуван на: 17.09.2016 13:57:46
246,2 KB
Договор от 19.08.2016 г. с ЕТ Архич - Иван Чолаков
публикуван на: 17.09.2016 13:57:46
893,2 KB
Доклад от 28.06.2016 г.
публикуван на: 07.07.2016 17:15:19
101,4 KB
Заповед №РД 22-1331 от 04.07.2016 г. за класиране
публикуван на: 07.07.2016 17:15:19
100,7 KB
Протокол №4 от 28.06.2016 г.
публикуван на: 07.07.2016 17:15:19
190,1 KB
Протокол №3 от 22.06.2016 г.
публикуван на: 07.07.2016 17:15:19
207,2 KB
Протокол №1 от 28.04.2016 г.
публикуван на: 07.07.2016 17:15:19
158,7 KB
Съобщение за отваряне на ценовите оферти с № 9100-00-36/23.06.16 г.
публикуван на: 23.06.2016 14:07:46
1015,1 KB
Протокол за липсващи документи
публикуван на: 14.06.2016 11:20:43
181,7 KB
Решение №РД 24-26 от 13.04.2016 г. за откриване
публикуван на: 13.04.2016 17:06:01
77,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

27.04.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.04.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.