"Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, по позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособ. поз. № 2 и обособ. поз. № 3
публикуван на: 17.01.2020 15:57:22
1,5 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособ. поз. № 1
публикуван на: 31.05.2017 15:49:02
3,1 MB
Допълнително споразумение от 23.05.2017 г. към Договор от 29.11.2016 г. с „ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД за обособ. поз. № 1
публикуван на: 31.05.2017 15:49:02
394,8 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 20.12.2016 15:32:04
1,3 MB
Договор от 29.11.2016 г. с „ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД за обособ. поз. № 1
публикуван на: 20.12.2016 15:31:24
368,5 KB
Договор от 21.11.2016 г. с „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД за обособ. поз. № 2 и обособ. поз. № 3
публикуван на: 20.12.2016 15:31:24
417,7 KB
Заповед № РД 22-1968 от 14.10.2016 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 14.10.2016 16:52:54
980,7 KB
Протокол № 4 от 12.10.2016 г. от работата на комисията, в т.ч. и оценъчни таблици
публикуван на: 14.10.2016 16:52:54
1,9 MB
Протокол № 3 от 06.10.2016 г. от работата на комисията, в т.ч. и оценъчни таблици
публикуван на: 14.10.2016 16:52:54
2,4 MB
Протокол № 1 от 01.06.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.10.2016 16:52:54
736,5 KB
Съобщение № 9100-00-110 от 07.10.2016 г. за отваряне на ценови оферти
публикуван на: 07.10.2016 16:09:54
413,9 KB
Протокол № 2 от 21.09.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.09.2016 16:29:15
648,7 KB
Решение № РД 24-20 от 07.04.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.04.2016 16:20:26
66,3 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.04.2016 16:20:26
140,9 KB
Документация за участие
публикуван на: 07.04.2016 16:20:26
721,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

27.05.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.05.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.