"Основно и ежедневно вътрешно почистване на сгради на Община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 19.12.2019 16:59:14
1,7 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 29.11.2016 15:59:14
163,5 KB
Договор от 31.10.2016 г. с Хигиенно-медицинска индустрия ЕООД
публикуван на: 29.11.2016 15:59:14
704,4 KB
Заповед №РД 22-1725 от 31.08.2016 г. за класиране
публикуван на: 01.09.2016 16:29:53
437,4 KB
Протокол №4 от 30.08.2016 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 01.09.2016 16:29:53
593,0 KB
Протокол №3 от 25.08.2016 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 01.09.2016 16:29:53
831,1 KB
Протокол №1 от 01.06.2016 г.
публикуван на: 01.09.2016 16:29:53
415,5 KB
Съобщение с изх. №9100-00-85/25.08.2016 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 25.08.2016 16:38:08
435,8 KB
Проткол № 2 от 09.08.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 10.08.2016 14:31:24
425,5 KB
Документация за участие
публикуван на: 15.04.2016 16:59:20
690,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 15.04.2016 16:59:20
109,6 KB
Решение № РД 24-27 от 14.04.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 15.04.2016 16:59:20
66,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

30.05.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.05.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.