ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2015-0002 "Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти свлачища, пътища и пътни съоръжения, мостове, брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на община Велико Търново”, по позиции: Позиция № 1 - "Свлачища"; Позиция № 2 - "Пътища и пътни съоръжения"; Позиция № 3 "Мостове"; Позиция № 4 - "Брегозащитни мероприятия и почистване на реки"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договора за Обособена позиция № 2
публикуван на: 25.02.2016 16:31:41
37,0 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 2
публикуван на: 12.02.2016 15:43:03
29,5 KB
Информация за изпълненето на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 2
публикуван на: 12.02.2016 15:43:03
78,5 KB
Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договора за Обособена позиция № 3
публикуван на: 13.01.2016 09:32:19
37,0 KB
Информация за изпълненето на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 3
публикуван на: 29.12.2015 10:51:48
76,4 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 3
публикуван на: 29.12.2015 10:51:48
13,0 KB
Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договора за Обособена позиция № 1
публикуван на: 30.11.2015 16:54:17
38,0 KB
Информация за изпълненето на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 1
публикуван на: 26.11.2015 16:00:15
75,9 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 1
публикуван на: 26.11.2015 16:00:15
60,8 KB
Договор от 11.06.2015г. с Билдплан-08 ЕООД за обособ.позиция 3
публикуван на: 09.07.2015 13:31:21
4,1 MB
Договор от 12.06.2015г. с Шейп консепт - Архитектурна асоциация ООД за обособ.позиция 2
публикуван на: 09.07.2015 13:31:21
5,5 MB
Договор от 01.06.2015 г. с Фичето ЕООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 30.06.2015 13:53:43
3,5 MB
Информация № 3 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 18.06.2015 17:01:11
68,5 KB
Обявление за възложена поръчка - Обособена позиция № 3
публикуван на: 16.06.2015 17:08:31
1,0 MB
Обявление за възложена поръчка - Обособена позиция № 2
публикуван на: 16.06.2015 17:08:31
666,5 KB
Обявление за възложена поръчка - Обособена позиция № 1
публикуван на: 08.06.2015 15:47:38
86,7 KB
Информация № 2 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 08.06.2015 15:47:38
71,1 KB
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 19.05.2015 15:25:48
71,0 KB
Решение № РД 24-12 от 28.04.2015 г. за прекратяване
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
82,1 KB
Заповед № РД 22-982/28.04.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
288,5 KB
Оценъчни таблици към Протокол № 4
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
126,5 KB
Протокол № 4 от 27.04.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
149,5 KB
Оценъчни таблици към Протокол № 3
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
121,5 KB
Протокол № 3 от 22.04.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
907,5 KB
Протокол № 1 от 10.03.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
186,5 KB
Съобщение за отваряне на пликове Предлагана цена с Изх.№9100-421/22.04.15 г.
публикуван на: 22.04.2015 16:53:18
454,7 KB
Протокол № 2 от 31.03.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.04.2015 17:20:09
3,0 MB
Разяснение с изх. № 9100-206 от 27.02.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 27.02.2015 15:58:00
67,1 KB
Разяснение с изх. № 9100-201 от 27.02.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 27.02.2015 15:58:00
656,2 KB
Разяснение с изх. № 9100-179 от дата 24.02.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 24.02.2015 16:43:00
74,4 KB
Разяснение с изх. № 9100-174 от20.02.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 20.02.2015 16:00:00
106,3 KB
Разяснение с изх. № 9100-151 от16.02.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 16.02.2015 15:49:00
72,9 KB
Документация за участие
публикуван на: 26.01.2015 17:01:00
1,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 26.01.2015 17:01:00
174,6 KB
Решение № РД 24-2 от 26.01.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 26.01.2015 17:01:00
67,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

09.03.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

09.03.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
08.02.2016 340
02.02.2016
ШЕЙП КОНЦЕПТ-АРХИТЕКТУРНА АСОЦИАЦИЯ ООД 81'670.00 лв. 29.02.2016
12.12.2015 224
10.12.2015
БИЛДПЛАН - 08 8'000.00 лв. 30.12.2015
12.12.2015 223
10.12.2015
БИЛДПЛАН - 08 21'000.00 лв. 30.12.2015
12.12.2015 222
10.12.2015
БИЛДПЛАН - 08 35'500.00 лв. 30.12.2015
12.12.2015 221
10.12.2015
БИЛДПЛАН - 08 6'500.00 лв. 30.12.2015
12.12.2015 220
12.12.2015
БИЛДПЛАН - 08 18'700.00 лв. 30.12.2015
19.11.2015 126
18.11.2015
ФИЧЕТО ЕООД 14'000.00 лв. 30.11.2015
30.10.2015 121
20.10.2015
ФИЧЕТО ЕООД 27'000.00 лв. 16.11.2015
30.10.2015 123
20.10.2015
ФИЧЕТО ЕООД 8'500.00 лв. 16.11.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.