ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2015-0002 "Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти свлачища, пътища и пътни съоръжения, мостове, брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на община Велико Търново”, по позиции: Позиция № 1 - "Свлачища"; Позиция № 2 - "Пътища и пътни съоръжения"; Позиция № 3 "Мостове"; Позиция № 4 - "Брегозащитни мероприятия и почистване на реки"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договора за Обособена позиция № 2
публикуван на: 25.02.2016 16:31:41
37,0 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 2
публикуван на: 12.02.2016 15:43:03
29,5 KB
Информация за изпълненето на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 2
публикуван на: 12.02.2016 15:43:03
78,5 KB
Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договора за Обособена позиция № 3
публикуван на: 13.01.2016 09:32:19
37,0 KB
Информация за изпълненето на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 3
публикуван на: 29.12.2015 10:51:48
76,4 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 3
публикуван на: 29.12.2015 10:51:48
13,0 KB
Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договора за Обособена позиция № 1
публикуван на: 30.11.2015 16:54:17
38,0 KB
Информация за изпълненето на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 1
публикуван на: 26.11.2015 16:00:15
75,9 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 1
публикуван на: 26.11.2015 16:00:15
60,8 KB
Договор от 11.06.2015г. с Билдплан-08 ЕООД за обособ.позиция 3
публикуван на: 09.07.2015 13:31:21
4,1 MB
Договор от 12.06.2015г. с Шейп консепт - Архитектурна асоциация ООД за обособ.позиция 2
публикуван на: 09.07.2015 13:31:21
5,5 MB
Договор от 01.06.2015 г. с Фичето ЕООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 30.06.2015 13:53:43
3,5 MB
Информация № 3 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 18.06.2015 17:01:11
68,5 KB
Обявление за възложена поръчка - Обособена позиция № 3
публикуван на: 16.06.2015 17:08:31
1,0 MB
Обявление за възложена поръчка - Обособена позиция № 2
публикуван на: 16.06.2015 17:08:31
666,5 KB
Обявление за възложена поръчка - Обособена позиция № 1
публикуван на: 08.06.2015 15:47:38
86,7 KB
Информация № 2 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 08.06.2015 15:47:38
71,1 KB
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 19.05.2015 15:25:48
71,0 KB
Решение № РД 24-12 от 28.04.2015 г. за прекратяване
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
82,1 KB
Заповед № РД 22-982/28.04.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
288,5 KB
Оценъчни таблици към Протокол № 4
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
126,5 KB
Протокол № 4 от 27.04.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
149,5 KB
Оценъчни таблици към Протокол № 3
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
121,5 KB
Протокол № 3 от 22.04.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
907,5 KB
Протокол № 1 от 10.03.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.04.2015 17:32:19
186,5 KB
Съобщение за отваряне на пликове Предлагана цена с Изх.№9100-421/22.04.15 г.
публикуван на: 22.04.2015 16:53:18
454,7 KB
Протокол № 2 от 31.03.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.04.2015 17:20:09
3,0 MB
Разяснение с изх. № 9100-206 от 27.02.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 27.02.2015 15:58:00
67,1 KB
Разяснение с изх. № 9100-201 от 27.02.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 27.02.2015 15:58:00
656,2 KB
Разяснение с изх. № 9100-179 от дата 24.02.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 24.02.2015 16:43:00
74,4 KB
Разяснение с изх. № 9100-174 от20.02.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 20.02.2015 16:00:00
106,3 KB
Разяснение с изх. № 9100-151 от16.02.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 16.02.2015 15:49:00
72,9 KB
Документация за участие
публикуван на: 26.01.2015 17:01:00
1,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 26.01.2015 17:01:00
174,6 KB
Решение № РД 24-2 от 26.01.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 26.01.2015 17:01:00
67,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

09.03.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

09.03.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
08.02.2016 340
02.02.2016
ШЕЙП КОНЦЕПТ-АРХИТЕКТУРНА АСОЦИАЦИЯ ООД 81'670.00 лв. 29.02.2016
19.11.2015 126
18.11.2015
ФИЧЕТО ЕООД 14'000.00 лв. 30.11.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.