ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0012 „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013“

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 08.01.2015 09:00

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0012

Документация

Файл Размер
Приложение № 4 - Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение
публикуван на: 17.02.2016 09:40:28
50,7 KB
Приложение № 3 - Информация за за датата и основанието за приключване на договор от 13.01.2015 г. с "ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ" ООД
публикуван на: 18.01.2016 18:26:51
62,6 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 18.01.2016 18:26:51
65,8 KB
Споразумителен протокол от 20.03.2015 г. с Глобъл одит сървисез ООД
публикуван на: 19.05.2015 11:09:32
92,2 KB
Приложения към договора от 13.01.2015 г. с Глобъл одит сървисез ООД
публикуван на: 13.02.2015 13:37:00
7,4 MB
Договор от 13.01.2015 г. с Глобъл одит сървисез ООД
публикуван на: 13.02.2015 13:37:00
1,2 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие 2
публикуван на: 26.01.2015 13:54:00
16,4 KB
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 08.01.2015 09:53:00
12,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.05.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.05.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
21.12.2015 752
21.12.2015
ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ ООД 1'308.00 лв. 29.12.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.