Договаряне без обявление 00073-2015-0003 „ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР ПО ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ТРИ ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ОБЕКТ І - ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦНСТ - ТИП G И ПРИЛЕЖАЩОТО МУ ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА УЛ. „ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ”, КВ. 365, УПИ XXI, Ж.К. БУЗЛУДЖА, ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ОБЕКТ ІІ - ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП (ЦНСТ) - A И ПРИЛЕЖАЩОТО МУ ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА УЛ. „ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ”, КВ. 365, УПИ XXI, Ж.К. БУЗЛУДЖА, ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ОБЕКТ ІІІ - ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП (ЦНСТ) - G И ПРИЛЕЖАЩОТО МУ ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА УЛ. „КОЛОНЯ ТОВАР”, КВ. 545, УПИ X-4039А, Ж.К. КОЛЬО ФИЧЕТО, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 29.01.2015 09:00

№ в РОП/ПОП: 00073-2015-0003

Документация

Файл Размер
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за изпълнение
публикуван на: 13.04.2016 14:31:47
11,9 KB
Информация за дата и основание за приключване на договор
публикуван на: 23.03.2015 16:25:00
59,3 KB
Информация за изпълнението на договора
публикуван на: 23.03.2015 16:16:00
71,2 KB
Договор от 06.02.2015 г. с ДЗЗД Велико Търново Строй
публикуван на: 20.02.2015 14:37:00
3,3 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 06.02.2015 16:34:00
28,0 KB
Заповед за класиране от 05.02.2015 г.
публикуван на: 06.02.2015 16:29:00
739,1 KB
Доклад от 03.02.2015 г.
публикуван на: 06.02.2015 16:28:00
291,6 KB
Становище за осъществен предварителен контрол
публикуван на: 06.02.2015 16:27:00
68,3 KB
Покана 5300-716 от 29.01.15 г
публикуван на: 30.01.2015 12:57:00
3,3 MB
Писмо техническа грешка
публикуван на: 30.01.2015 12:57:00
22,5 KB
Образци
публикуван на: 30.01.2015 12:57:00
261,5 KB
Количествена сметка Приложение 1
публикуван на: 30.01.2015 12:57:00
49,5 KB
Решение РД 24-3 от 29.01.15 г
публикуван на: 30.01.2015 12:57:00
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

02.02.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.02.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
10.03.2015 18
18.02.2015
ДЗЗД ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТРОЙ 20'000.00 лв. 02.04.2015
04.03.2015 18
18.02.2015
ДЗЗД ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТРОЙ 25'000.00 лв. 02.04.2015
17.03.2015 18
18.02.2015
ДЗЗД ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТРОЙ 20'494.23 лв. 30.03.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.