„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” по обособени позиции:

Статус: Прекратена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Строителство

Обособена позиция № 1 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново”;
Обособена позиция № 2 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново”;
Обособена позиция № 3 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево”;
Обособена позиция № 4 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”;
Обособена позиция № 5 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново”

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка - поръчката не е възложена поради прекратяване
публикуван на: 16.03.2017 16:31:25
205,0 KB
Решение № РД 24-22 от 01.03.2017 г. за прекратяване на процедурата
публикуван на: 01.03.2017 16:41:49
2,0 MB
Разяснение №91-00-52 от 27.02.2017 г.
публикуван на: 27.02.2017 16:34:15
1,6 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - ПБ
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
5,7 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - ОВК
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
8,6 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - Спецификация -дограма 2
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
6,7 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - Спецификация -дограма 1
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
6,3 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - част ЕЕ, част Конструкции, част ПБЗ, част ПУСО
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,6 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 8
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
6,0 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 7
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
8,7 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 6
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
6,6 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 5
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
4,2 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 4
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
6,0 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 3
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
8,9 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 2
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
8,9 MB
ОП 5 - Коригиран - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 1
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,1 MB
ОП 4 - Коригиран - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ПБЗ, част ПУСО
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
7,5 MB
ОП 4 - Коригиран - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ОВК 4
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
4,5 MB
ОП 4 - Коригиран - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ОВК 3
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,6 MB
ОП 4 - Коригиран - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ОВК 2
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,2 MB
ОП 4 - Коригиран - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ОВК 1
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
8,6 MB
ОП 4 - Коригиран - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ЕЕ, част Конструкции, част ПБ
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
4,4 MB
ОП 4 - Коригиран - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част Архитектура 4
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
7,9 MB
ОП 4 - Коригиран - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част Архитектура 3
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
8,6 MB
ОП 4 - Коригиран - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част Архитектура 2
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,0 MB
ОП 4 - Коригиран - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част Архитектура 1
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,4 MB
ОП 3 - Коригиран - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част ЕЕ, част ПУСО, част Конструкции
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
5,4 MB
ОП 3 - Коригиран - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част ПБЗ
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
4,5 MB
ОП 3 - Коригиран - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част ПБ
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
3,9 MB
ОП 3 - Коригиран - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част ОВК
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
7,9 MB
ОП 3 - Коригиран - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част Архитектура 3
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
8,7 MB
ОП 3 - Коригиран - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част Архитектура 2
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,1 MB
ОП 3 - Коригиран - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част Архитектура 1
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,6 MB
ОП 2 - Коригиран - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ПБ
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
6,7 MB
ОП 2 - Коригиран - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ПБЗ
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
4,6 MB
ОП 2 - Коригиран - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ЕЕ, част Конструкции, част ПУСО
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
5,6 MB
ОП 2 - Коригиран - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ОВК 2
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
6,5 MB
ОП 2 - Коригиран - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част ОВК 1
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
8,6 MB
ОП 2 - Коригиран - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 6
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
2,5 MB
ОП 2 - Коригиран - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 5
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,1 MB
ОП 2 - Коригиран - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 4
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
6,8 MB
ОП 2 - Коригиран - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 3
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,9 MB
ОП 2 - Коригиран - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 2
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,7 MB
ОП 2 - Коригиран - Проект ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - част Архитектура 1
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
8,4 MB
ОП 1 - Коригиран - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ПБ
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
4,7 MB
ОП 1 - Коригиран - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ПУСО, част ПБЗ, част Конструкции, част ЕЕ
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,6 MB
ОП 1 - Коригиран - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 3
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
8,2 MB
ОП 1 - Коригиран - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 2
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,0 MB
ОП 1 - Коригиран - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 1
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,1 MB
ОП 1 - Коригиран - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 7
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
6,4 MB
ОП 1 - Коригиран - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 6
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,0 MB
ОП 1 - Коригиран - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 5
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,4 MB
ОП 1 - Коригиран - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 4
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,7 MB
ОП 1 - Коригиран - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 3
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
7,9 MB
ОП 1 - Коригиран - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 2
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
8,8 MB
ОП 1 - Коригиран - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 1
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
9,0 MB
Решение № РД 24-18 от 24.02.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и Обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 24.02.2017 16:44:32
2,1 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част Детайли - спецификация дограма - 2
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
5,6 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част Детайли - спецификация дограма - 1
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
7,5 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
6,2 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 3
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
2,7 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 2
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
7,0 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част Архитектура 1
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
9,5 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част Графична част ІІ - 3
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
6,1 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част Графична част ІІ - 2
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
8,8 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част Графична част ІІ- 1
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
6,8 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част ЕЕ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
3,3 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част Конструкции
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
3,0 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част ОВИ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
4,7 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част ПБЗ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
4,0 MB
Проект СУ "Емилиян Станев" - част ПБЗ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
5,9 MB
ОП 5 - Проект СУ "Емилиян Станев" - част Управление - строителни отпадъци
публикуван на: 17.02.2017 17:25:14
6,5 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
9,8 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 9
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
6,7 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 8
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
9,0 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 7
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
7,9 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 6
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
5,8 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 5
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
5,9 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 4
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
6,8 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 3
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
6,8 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 2
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
6,7 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 17
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
4,9 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 16
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
9,5 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 15
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
7,9 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 14
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
9,0 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 13
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
4,8 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 12
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
7,3 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 11
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
7,4 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 10
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
7,9 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Архитектура 1
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
8,2 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ПУСО
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
3,6 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ПБЗ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
5,0 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ПБ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
3,1 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 9
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
9,1 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 8
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
8,4 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 7
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
6,1 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 6
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
8,6 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 5
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
5,2 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 4
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
7,1 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 3
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
7,2 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 2
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
3,7 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 11
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
6,8 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 10
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
5,2 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ОВК 1
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
8,2 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част Конструкция
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
2,6 MB
ОП 1 - Проект ОУ "П. Р. Славейков" - част ЕЕ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
2,3 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ОВК 4
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
8,7 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ОВК 3
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
8,7 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ОВК 2
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
8,9 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ОВК 1
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
9,0 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част Конструкция
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
1,8 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част Архитектура 2
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
4,9 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част Архитектура 1
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
7,4 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ПУСО
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
3,2 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ПБЗ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
6,7 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ПБ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
2,2 MB
ОП 4 - Проект ПМГ "Васил Друмев" - част ЕЕ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
2,3 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част Архитектура 7
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
6,2 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част Архитектура 6
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
9,7 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част Архитектура 5
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
4,9 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част Архитектура 4
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
6,4 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част Архитектура 3
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
6,5 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част Архитектура 2
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
7,4 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част Архитектура 1
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
7,8 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част ПУСО
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
7,8 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част ПБЗ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
3,1 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част ПБ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
8,3 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част ОВК
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
8,6 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част Конструкция
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
5,0 MB
ОП 2 - Проект ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - част ЕЕ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
2,2 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част Архитектура
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
8,6 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част Конструкции
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
2,3 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част ПБЗ
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
6,3 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част ПУСО
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
3,4 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част ОВК
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
9,4 MB
ОП 3 - Проект ОУ "Неофит Рилски" - част Пожарна безопасност
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
5,4 MB
Решение №РД 13 за откриване на процедура
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
3,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
8,6 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 17.02.2017 17:25:13
333,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

04.04.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.04.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.