"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020" по 2 обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Oбособени позиции:

ОП № 1 — „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер”;

ОП № 2 — „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”.

Поръчката по поз. № 1 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. В процедура за възлагане на поръчката по поз. № 1 могат да участват и др. заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Всеки участник в процедурата може да подаде оферта за 1 или повече обособени позиции.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2
публикуван на: 11.07.2019 16:38:29
1,2 MB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №1
публикуван на: 11.07.2019 16:38:29
1,3 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 16.10.2017 15:54:01
398,8 KB
Договор от 26.09.2017 г. с "Триера комюникейшънс" ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 16.10.2017 15:54:01
2,2 MB
Договор от 26.09.2017 г. с "Триера комюникейшънс" ЕООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 16.10.2017 15:54:01
2,0 MB
Решение №РД 24-64/25.07.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 26.07.2017 13:59:40
3,8 MB
Доклад от 24.07.2017 г.
публикуван на: 26.07.2017 13:59:40
8,8 MB
Протокол №3 от 21.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.07.2017 13:59:40
5,8 MB
Протокол №2 от дати 20.06.2017 г., 14.07.2017 г.и 17.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.07.2017 13:59:40
10,0 MB
Съобщение с изх. №91-00-225/17.07.2017 г. за отваряне на ценовите оферти.
публикуван на: 17.07.2017 16:31:46
513,7 KB
Протокол от дати 31.03.2017 г. и 07.06.2017 г.
публикуван на: 08.06.2017 16:46:28
7,5 MB
Разяснение №91-00-54 от 02.03.2017 г.
публикуван на: 02.03.2017 16:48:09
153,2 KB
Решение № РД 24-15 от 22.02.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 27.02.2017 11:13:41
3,2 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 27.02.2017 11:13:41
6,6 MB
Единен наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 Г.
публикуван на: 27.02.2017 09:24:24
6,7 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 27.02.2017 09:24:24
1,0 MB

Краен срок за подаване на оферта

29.03.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.03.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.