Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка - Прекратена
публикуван на: 08.06.2017 11:29:15
4,2 MB
Решение №РД 24-42 от 18.05.2017 г. за прекратяване на процедура
публикуван на: 18.05.2017 15:56:17
1,5 MB
Доклад от 17.05.2017 г.
публикуван на: 18.05.2017 15:56:17
1,4 MB
Протоколи от 28.03.2017 г. и 17.05.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.05.2017 15:56:17
4,6 MB
Документация след решение за промяна
публикуван на: 28.02.2017 15:10:50
569,3 KB
Решение № РД 24-16 от 23.02.2017 г. за промяна
публикуван на: 27.02.2017 10:53:58
238,6 KB
Образци и приложения
публикуван на: 15.02.2017 14:38:00
3,1 MB
Документация
публикуван на: 15.02.2017 14:38:00
595,1 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 13.02.2017 16:36:37
552,8 KB
Решение № РД 24-10 от 10.02.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 13.02.2017 16:36:37
221,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.03.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.03.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.