"Извършване на независим финансов одит на проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр.Велико Търново" по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 15.08.2019 15:06:13
170,1 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 06.11.2017 16:06:45
473,1 KB
Договор от 13.10.2017 г. с "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД, гр. Варна
публикуван на: 06.11.2017 16:06:45
1,4 MB
Заповед № РД 22-1478 от 30.08.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 30.08.2017 17:07:41
3,6 MB
Протокол №4 от 29.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 30.08.2017 17:07:41
594,9 KB
Протокол № 3 от 23.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 30.08.2017 17:07:41
7,5 MB
Протокол № 1 от 02.03.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 30.08.2017 17:07:41
2,1 MB
Съобщение с изх. №91-00-292/24.08.2017 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 24.08.2017 16:42:08
369,9 KB
Протокол № 2 от 22.05.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 30.05.2017 15:20:29
7,8 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 07.02.2017 17:11:23
341,7 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.02.2017 17:11:23
840,7 KB
Решение № РД 24-9 от дата 07.02.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.02.2017 17:11:23
677,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.03.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.03.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.