"Извършване на независим финансов одит на проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор
публикуван на: 23.07.2019 17:05:32
3,2 MB
Договор от дата 28.01.2017 г.
публикуван на: 25.01.2018 14:05:55
2,7 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 25.01.2018 14:05:55
167,5 KB
Решение за определяне на изпълнител №РД 24-110/04.12.17 г.
публикуван на: 04.12.2017 16:41:03
1,6 MB
Протокол 5
публикуван на: 04.12.2017 16:41:03
1,7 MB
Протокол 4
публикуван на: 04.12.2017 16:41:03
998,5 KB
Прoтокол 3
публикуван на: 04.12.2017 16:41:03
6,7 MB
Протокол 1
публикуван на: 04.12.2017 16:41:02
1,2 MB
Съобщение за отваряне на ценови оферти № 91-00-373/07.11.17 г.
публикуван на: 07.11.2017 14:57:49
557,3 KB
Протокол №2 съгласно чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП
публикуван на: 20.07.2017 10:55:10
1000,9 KB
Решение № РД 24-14 от дата 17.02.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 17.02.2017 17:14:03
3,2 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 17.02.2017 17:14:03
6,0 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 17.02.2017 17:14:03
936,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

13.03.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

13.03.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.