Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 19.07.2019 11:24:21
1,2 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 28.07.2017 11:14:01
292,0 KB
Договор от 10.07.2017 г. с Финанс Одит Консулт 2002 ООД
публикуван на: 28.07.2017 11:14:01
1,0 MB
Заповед №РД 22 - 827/19.05.2017 г. за класиране
публикуван на: 19.05.2017 15:35:03
3,6 MB
Протокол №3 от 09.05.2017 г. и от 17.05.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.05.2017 15:35:03
3,8 MB
Протокол №2 от 19.04.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.05.2017 15:35:03
5,1 MB
Съобщение №91-00-125 от 03.05.2017 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 03.05.2017 14:12:04
73,0 KB
Протокол № 1 от дати 09.03.2017 г. и 28.03.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 31.03.2017 16:20:09
2,2 MB
Разяснение №91-00-45 от 17.02.2017 г.
публикуван на: 17.02.2017 16:29:45
117,4 KB
Образци и приложения
публикуван на: 10.02.2017 15:50:25
260,1 KB
Документация
публикуван на: 10.02.2017 15:50:25
1,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 10.02.2017 15:49:52
496,2 KB
Решение № РД 24-11 от 10.02.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 10.02.2017 15:49:52
279,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.03.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.03.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.