Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица”.

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 20.02.2017 10:47

№ в РОП/ПОП: 00073-2017-0008

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=772716&mode=view

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 19.06.2017 11:15:02
174,7 KB
Решение за прекратяване №48/30.05.17 г.
публикуван на: 30.05.2017 15:14:28
582,7 KB
Доклад от работата на комисията
публикуван на: 30.05.2017 14:47:06
979,9 KB
Протокол 2
публикуван на: 30.05.2017 14:47:06
607,5 KB
Протокол 1 - съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП
публикуван на: 17.05.2017 10:49:01
1,3 MB
Съобщение за промяна на датата за отваряне на офертите №91-00-101/19.04.2017 г.
публикуван на: 19.04.2017 12:27:19
223,1 KB
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №РД 24-31/05.04.2017 г.
публикуван на: 10.04.2017 11:02:29
759,1 KB
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти № 91-00-87/05.04.17 г.
публикуван на: 05.04.2017 16:44:33
227,9 KB
Разяснение №91-00-74 от 28.03.17 г.
публикуван на: 28.03.2017 15:28:22
331,5 KB
Разяснение №91-00-68 от 20.03.2017 г.
публикуван на: 20.03.2017 11:54:33
111,6 KB
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И Л И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
публикуван на: 06.03.2017 13:53:29
772,7 KB
Примерни схеми
публикуван на: 21.02.2017 14:21:38
849,5 KB
Ситуация
публикуван на: 21.02.2017 14:21:38
4,2 MB
Документация за участие
публикуван на: 21.02.2017 14:21:38
723,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 20.02.2017 11:06:19
2,4 MB
Решение РД 24-12 от 16.02.17 г.
публикуван на: 20.02.2017 11:06:19
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

20.04.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.04.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.