Извършване на задължителни медицински прегледи на работници и служители към структури по обособена позиция 2

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 17.02.2017 16:46

№ в РОП/ПОП: 9061589

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9061589

Обекти към обособена позиция 2:

Центрове за социална рехабилитация и интеграция; Защитени жилища за хора с умствена изостаналост – с. Церова кория, с. Пчелище; Защитени жилища - гр. Дебелец; Дневен център за деца с увреждания; Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова Кория; Център за настаняване от семеен тип – 7 бр.; Кризисен център за деца жертва на трафик; Домашен социален патронаж; Дом за стари хора – В. Търново, с. Балван; Дом за възрастни хора з умствена изостаналост с. Церова Кория, с. Пчелище; Дом за деца лишени от родителска грижа; Клуб на пенсионера и инвалида, Центрове за работа с деца и младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска млечна кухня; Детски градини и Общински детски комплекс

Документация

Файл Размер
Договор от 15.09.2017 г. със Специализирана болница за активно лечение за пневмо-физиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 16.10.2017 11:13:12
766,8 KB
Протокол от дати 28.02.2017 г. и 07.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 10.08.2017 15:13:02
936,1 KB
Документация
публикуван на: 17.02.2017 16:47:19
404,0 KB
Обява №ОБ-1 от 17.02.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 17.02.2017 16:47:19
667,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

27.02.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.02.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.