"Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Велико Търново по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Периодична доставка на канцеларски материали“,

Обособена позиция № 2 „Периодична доставка на консумативи за офис техника“,

Обособена позиция № 3 „Доставка на канцеларски материали за техническо обезпечаване на избори за членове на Европейския парламент от Република БЪЛГАРИЯ на 26.5.2019 г. и други неотложни нужди“ и

Обособена позиция № 4 „Доставка на консумативи за офис техника за техническо обезпечаване на избори за членове на Европейския парламент от Република БЪЛГАРИЯ на 26.5.2019 г. и други неотложни нужди“.

Всеки участник може да подаде оферта за 1 или за всички обособени позиции, с изключение на обособени позиции № 3 и № 4, които ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. За тези обособени позиции не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор от 15.07.2019 г. с "Вали компютърс" ООД за обособена позиция № 2
публикуван на: 20.09.2021 16:51:26
715,9 KB
Обявление за приключен договор от 11.07.2019 г. с "Верига Домино" ЕООД за обособена позиция № 1
публикуван на: 16.08.2021 16:16:04
650,9 KB
Обявление за възложена поръчка по обособени позиции № 1 и № 2
публикуван на: 05.08.2019 11:32:44
587,3 KB
Договор от 15.07.2019 г. с "Вали компютърс" ООД за обособена позиция № 2
публикуван на: 05.08.2019 11:32:43
5,5 MB
Договор от 11.07.2019 г. с "Верига Домино" ЕООД за обособена позиция № 1
публикуван на: 05.08.2019 11:32:43
5,7 MB
Решение № РД 24-74 от 20.06.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция № 2
публикуван на: 20.06.2019 16:40:21
2,7 MB
Решение № РД 24-73 от 20.06.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция № 1
публикуван на: 20.06.2019 16:40:21
2,4 MB
Доклад от 17.06.2019 г. на комисията
публикуван на: 20.06.2019 16:40:21
3,2 MB
Протокол № 4 от 17.06.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.06.2019 16:40:21
1,9 MB
Протокол № 3 от 05.06.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.06.2019 16:40:21
2,9 MB
Протокол № 2 от 21.05.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.06.2019 16:40:21
2,7 MB
Протокол № 1 от 13.05.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.06.2019 16:40:21
1,9 MB
Решение № РД 24-53 от 24.04.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 30.04.2019 15:46:44
2,2 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 30.04.2019 15:46:44
1009,4 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 30.04.2019 15:46:44
2,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

10.05.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.05.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.