Обява № ОБ-14 от 19.04.2019 г. "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на административна сграда на Община Велико Търново, структури към „Център за социални услуги“, в т.ч. и счетоводство на „Център за социални услуги“, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, Дирекция „Местни данъци и такси“, „Младежки дом“ или други структури към Община Велико Търново"

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 19.04.2019 16:32

№ в РОП/ПОП: 9087656

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9087656

Документация

Файл Размер
Допълнително споразумение от 04.06.2019 г. с "Вали Компютърс" ООД
публикуван на: 19.06.2019 14:34:51
1,4 MB
Договор от 04.06.2019 г. с "Вали Компютърс" ООД
публикуван на: 19.06.2019 14:34:51
2,3 MB
Протокол от 08.05.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.05.2019 10:40:11
878,5 KB
Информация №12-161-24 от 02.05.2019 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 02.05.2019 10:49:45
283,1 KB
Информация с изх. №12-161-21 от 19.04.2019 г. за публикувана обява
публикуван на: 19.04.2019 16:32:32
67,1 KB
Обява № ОБ-14 от 19.04.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 19.04.2019 16:32:32
1,6 MB
Документация и образци
публикуван на: 19.04.2019 16:32:32
239,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.05.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.05.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.