"Поддържане /превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 23.07.2021 16:24:16
152,5 KB
Допълнително споразумение от 07.12.2017 г. с Пътни строежи - Велико Търново АД
публикуван на: 14.12.2017 13:41:33
476,1 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 24.11.2016 11:07:49
692,4 KB
Договор от 07.11.2016 г. с Пътни строежи - Велико Търново АД
публикуван на: 24.11.2016 11:07:49
1,4 MB
Доклад от 20.09.2016 г.
публикуван на: 21.09.2016 16:50:43
2,0 MB
Заповед №РД 22-1843 от 21.09.2016 г. за класиране
публикуван на: 21.09.2016 16:50:43
560,8 KB
Протокол №4 от 20.09.2016 г.
публикуван на: 21.09.2016 16:50:43
906,9 KB
Протокол №3 от 19.09.2016 г.
публикуван на: 21.09.2016 16:50:43
2,4 MB
Протокол №1 от 03.08.2016 г.
публикуван на: 21.09.2016 16:50:43
418,7 KB
Съобщение № 91-00-84 от 14.09.2016 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 14.09.2016 16:02:17
373,0 KB
Протокол №2 от дата 30.08.2016 г.
публикуван на: 31.08.2016 10:23:29
2,0 MB
Разяснение по документацията с изх. № 9100-0060 от 25.07.2016 г.
публикуван на: 25.07.2016 15:30:34
72,2 KB
Документация за участие
публикуван на: 27.06.2016 14:27:24
196,7 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 24.06.2016 12:26:37
183,2 KB
Решение №РД 24 - 37/21.06.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 24.06.2016 12:26:37
666,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.08.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.08.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.