"Доставка на познавателни книжки за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2018/2019 година по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Доставка

По обособени позиции:

Обособена позиция №1: Познавателни книжки, издадени от Издателство „ВТ – КОМС - Издателство Слово - Крусев и сие” СД;
Обособена позиция №2: Познавателни книжки, издадени от Издателска къща „Анубис” ООД и „Булвест 2000” ООД с официален дистрибутор за РБългария „АНУБИС – БУЛВЕСТ” ООД;
Обособена позиция №3: Познавателни книжки, издадени от Издателство „Просвета – София” АД;
Обособена позиция №4: Познавателни книжки, издадени от Издателство „Изкуства” ЕООД;
Обособена позиция №5: Познавателни книжки, издадени от Издателство „Бит и техника” ООД.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Бит и техника" ЕООД
публикуван на: 10.01.2019 12:17:12
473,5 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Изкуства" ЕООД
публикуван на: 10.01.2019 12:17:12
331,3 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Просвета - София" АД
публикуван на: 10.01.2019 12:17:12
347,9 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Анубис - Булвест" ООД
публикуван на: 10.01.2019 12:17:12
446,6 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Издателство "ВТ - КОМС - Издателство Слово - Крусев и сие" СД
публикуван на: 10.01.2019 12:17:12
444,4 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 08.08.2018 15:10:23
1,2 MB
Договор от 10.07.2018 г. с Издателство "Бит и техника" ЕООД, гр. Варна за обособена позиция №5
публикуван на: 08.08.2018 15:10:23
1,0 MB
Договор от 10.07.2018 г. с Издателство "Изкуства" ЕООД, гр. София за обособена позиция №4
публикуван на: 08.08.2018 15:10:23
1019,6 KB
Договор от 01.08.2018 г. с "Просвета - София" АД, гр. София за обособена позиция №3
публикуван на: 08.08.2018 15:10:23
1,8 MB
Договор от 25.07.2018 г. с "Анубис - Булвест" ООД, гр. София за обособена позиция №2
публикуван на: 08.08.2018 15:10:23
1,2 MB
Договор от 10.07.2018 г. с Издателство "ВТ - КОМС - Издателство Слово - Крусев и Сие" СД, гр. Велико Търново за обособена позиция №1
публикуван на: 08.08.2018 15:10:23
1,0 MB
Заявки по издателства
публикуван на: 08.08.2018 15:10:23
5,5 MB
Решение №РД 24-59 от 20.06.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 20.06.2018 16:58:51
1,7 MB

Краен срок за подаване на оферта

02.07.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.07.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.