Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "Минерва - КЛ" ЕООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 20.02.2020 16:13:58
761,3 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 21.12.2018 12:23:03
233,0 KB
Договор от 27.11.2018 г. с "Минерва - КЛ" ЕООД
публикуван на: 21.12.2018 12:23:03
2,9 MB
Решение №РД 24-105/16.10.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 17.10.2018 11:09:12
2,0 MB
Доклад от 09.10.2018 г.
публикуван на: 17.10.2018 11:09:12
6,9 MB
Протокол №3 от дати 21.09.2018 г. и 09.10.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.10.2018 11:09:12
2,9 MB
Протокол №2 от 14.09.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.10.2018 11:09:12
4,6 MB
Съобщение с изх. №91-00-349/18.09.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 18.09.2018 15:35:45
330,9 KB
Протокол от дати 02.08.2018 г. и 22.08.2018 г.
публикуван на: 29.08.2018 12:23:56
8,7 MB
Документация
публикуван на: 28.06.2018 16:57:12
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 28.06.2018 16:57:12
1,7 MB
Решение РД 24-61 от 25.06.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 28.06.2018 16:57:12
993,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

31.07.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

31.07.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.