"Доставка на нова сметосъбираща машина, съгласно техническа спецификация".

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 12.12.2018 15:00:04
1,1 MB
Договор от 09.08.2018 г. с "Екосол България" АД
публикуван на: 10.09.2018 17:03:21
2,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 10.09.2018 17:03:21
241,1 KB
Решение № РД 24-66 от 09.07.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 09.07.2018 16:40:03
252,0 KB
Доклад от 28.06.2018 г. на комисията
публикуван на: 09.07.2018 16:40:03
665,3 KB
Протокол № 2 от 28.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.07.2018 16:40:03
754,1 KB
Протокол от 25.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.07.2018 16:40:03
982,7 KB
Съобщение с изх. №91-00-234/25.06.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 25.06.2018 16:24:24
282,5 KB
Решение №РД 24-55 от 15.06.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 15.06.2018 16:39:48
927,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.06.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.06.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.