Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт", разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Затворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия
Обособена позиция № 2: Риба
Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения
Обособена позиция № 4: Млечни произведения
Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове 
Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца
Обособена позиция № 7: Консерви

Документация

Файл Размер
Съобщение № 91-00-53 от 18.02.2019 г за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 18.02.2019 15:55:05
85,6 KB
Протокол №2 от 14.01.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.01.2019 16:50:45
2,1 MB
Обявление за възложена поръчка - няма възлагане за обособени позиции №3 и №6
публикуван на: 16.01.2019 14:57:43
537,2 KB
Решение №РД 24-1 от 04.01.2019 г. за прекратяване на обособени позиции №3 и №6
публикуван на: 04.01.2019 16:34:27
1,5 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 23.11.2018 16:41:11
769,9 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 23.11.2018 16:41:11
648,1 KB
Решение РД 24-114 от 20.11.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 23.11.2018 16:41:11
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

27.12.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.12.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.