Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за членове на Европейския парламент

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.