Регистър на декларации по чл. 49, ал. 1, т.1-4 от ЗПК

№ по ред

Входящ номер / дата

Вид на декларацията по чл. 49, ал. 1, т. 1-4

Име на декларатор

(собствено и фамилно)

Длъжност и

месторабота

1

Вх. № 1/
22.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Милен Михов

Общински съветник във ВТОбС

2

Вх. № 2/
22.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Йордан Свраков

Общински съветник във ВТОбС

3

Вх. № 3/
22.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т.1 от ЗПК

За несъвместимост

Александра Трифонова

Общински съветник във ВТОбС

4

Вх. № 4/
23.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Радослава Иванова

Кмет с. Ресен

5

Вх. № 5/
23.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

Част I  и II

При встъпване в длъжност

Радослава Иванова

Кмет с. Ресен

6

Вх. № 6/
23.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Лили Матева

Общински съветник във ВТОбС

7

Вх. № 7/
23.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Момчил Иванов

Общински съветник във ВТОбС

8

Вх. № 8/
24.11.2023 г.

Вх. № 8-1/
04.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I  и II

 

Десислав Йорданов

Кмет с. Хотница

9

Вх. № 9/
24.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Десислав Йорданов

Кмет с. Хотница

10

Вх. № 10/
27.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Димитър Манолов

Общински съветник във ВТОбС

11

Вх. № 11/
30.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Методи Петров

Общински съветник във ВТОбС

12

Вх. № 12/
30.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Соня Будева

Общински съветник във ВТОбС

13

Вх. № 13/
30.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Стилян Найденов

Общински съветник във ВТОбС

14

Вх. № 14/
30.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Ангел Янчев

Общински съветник във ВТОбС

15

Вх. № 15/
30.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Калоян Янков

Общински съветник във ВТОбС

16

Вх. № 16/
30.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Ирена Стасинопулу

Общински съветник във ВТОбС

17.

Вх. № 17/
30.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I и II

Ваня Андреева

Кмет с. Арбанаси

18.

Вх. № 18/
30.11.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Ваня Андреева

Кмет с. Арбанаси

19

Вх. № 19/
01.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Иван Чолаков

Кмет с. Малки чифлик

20

Вх. № 20/
01.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I и II

Иван Чолаков

Кмет с. Малки чифлик

21

Вх. № 21/
01.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Добрин Георгиев

Кмет с. Къпиново

22

Вх. № 22/
01.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I и II

Добрин Георгиев

Кмет с. Къпиново

23

Вх. № 23/
01.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Борис Китанов

Общински съветник във ВТОбС

24

Вх. № 24/
01.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Валентин Къндев

Кмет с. Самоводене

25

Вх. № 25/
01.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I и II

Валентин Къндев

Кмет с. Самоводене

26

Вх. № 26/
04.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I и II

Георги Горчев

Кмет с. Шереметя

27

Вх. № 27/
04.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Георги Горчев

Кмет с. Шереметя

28

Вх. № 28/
04.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Милен Мирчев

Кмет с. Водолей

29

Вх. № 29/
04.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I и II

Милен Мирчев

Кмет с. Водолей

30

Вх. № 30/
05.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I и II

Петя  Тотева

Кмет с. Плаково

31

Вх. № 31/
05.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Петя Тотева

Кмет с. Плаково

32

Вх. № 32/
05.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Дончо Бораджиев

Общински съветник във ВТОбС

33

Вх. № 33/
06.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При освобождаване от длъжност

Част I

Йорданка Колева

Кмет с. Ресен

34

Вх. № 34/
06.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I и II

Цоньо Пилев

Кмет гр. Килифарево

35

Вх. № 35/
06.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Цоньо Пилев

Кмет гр. Пилев

36

Вх. № 36/
07.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Христо Бонджолов

Общински съветник във ВТОбС

37

Вх. № 37/
07.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Десислава Иванова

Кмет с. Миндя

38

Вх. № 38/
07.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I и II

Десислава Иванова

Кмет с. Миндя

39

Вх. № 39/
07.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Йорданка Атанасова

Кмет с. Никюп

40

Вх. № 40/
07.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I и II

Йорданка Атанасова

Кмет с. Никюп

41

Вх. № 41/
08.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I и II

Янко Първанов

Кмет с. Вонеща вода

42

Вх. № 42/
08.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Янко Първанов

Кмет с. Вонеща вода

43

Вх. № 43/
08.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При освобождаване от длъжност

Част I

Димитър Събев

Кмет гр. Килифарево

44

Вх. № 44/
08.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Стефан Войчев

Общински съветник във ВТОбС

45

Вх. № 45/
08.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При освобождаване от длъжност

Част I

Стефан Мъглов

Кмет с. Самоводене

46

Вх. № 46/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Сашко Начев

Кмет с. Русаля

47

Вх. № 47/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност

Част I и II

Сашко Начев

Кмет с. Русаля

48

Вх. № 48/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Венцислав Спирдонов

Общински съветник Председател ВТОбС

49

Вх. № 49/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Мавроди Калейнски

Общински съветник ВТОбС

50

Вх. № 50/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Тихомир Нанев

Общински съветник ВТОбС

51

Вх. №51/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Сунай Мунков

Общински съветник ВТОбС

52

Вх. №52/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Гюнай Далоолу

Общински съветник ВТОбС

53

 Вх. № 53/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Калина Широкова

Общински съветник ВТОбС

54

Вх. № 54/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Георги Недев

Общински съветник ВТОбС

55

Вх. № 55/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Валерия – Тереза Дончева

Общински съветник ВТОбс

56

Вх. №56/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Христо Стоев

Общински съветник ВТОбС

57

Вх. № 57/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Мирослав Трифонов

Общински съветник ВТОбС

58

Вх. № 58/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Валентин Точков

Общински съветник ВТОбС

59

Вх. № 59/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Николен Стойнов

Общински съветник ВТОбС

60

Вх. № 60/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Тодор Тодоров

Общински съветник ВТОбС

61

Вх. № 61/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Росен Иванов

Общински съветник ВТОбС

62

Вх. № 62/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Георги Марков

Общински съветник ВТОбС

63

Вх. № 63/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Михаил Михалев

Общински съветник ВТОбС

64

Вх. № 64/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Петко Тюфекчиев

Общински съветник ВТОбС

65

Вх. № 65/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Иван  Александров

Общински съветник ВТОбС

66

Вх. № 66/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Деян Хаджийски

Общински съветник ВТОбС

67

Вх. № 67/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Деян Куздов

Общински съветник ВТОбС

68

Вх. № 68/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Драгомир Йосифов

Общински съветник ВТОбС

69

Вх. № 69/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Антон Кръстев

Кмет с. Леденик

70

Вх. № 70/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Снежана Първанова

Кмет гр. Дебелец

71

Вх. 71/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Христо Кунчев

Кмет с. Церова кория

72

Вх. № 72/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Кирил Ангелски

Кмет с. Шемшево

73

Вх. № 73/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Недьо Георгиев

Кмет с. Балван

74

Вх. № 74/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Албена Алексиева - Беренска

Кмет с. Беляковец

75

Вх. № 75/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Малина Попова

Кмет с. Присово

76

Вх. № 76/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Гица Лазарова

Кмет с. Пчелище

77

Вх. № 77/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Христо Христов

Кмет с. Ново село

78

Вх. № 78/
11.12.2023 г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Даниел Панов

Кмет Община Велико Търново

79

Вх. № 26-1/
11.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал.1, т. 2 от ЗПК

При встъпване в длъжност, част II – коригираща декларация

Георги Горчев

Кмет с. Шереметя

80

Вх. № 79/
12.01.2024 г.

Декларация по чл. 49, ал.1, т. 2 от ЗПК

При освобождаване от длъжност, част I

Антоанета Тодорова

Кмет с. Водолей

81

Вх. № 80/

01.03.2024 г. 

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

За несъвместимост

Юлия Тонкова  общински съветник

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.