Постоянна комисия по земеделие, гори и околна среда (ПК по ЗГОС)

  • Калоян Янков – председател
  • Александра Тодорова – заместник-председател
  • Николен Стойнов – член
  • Мирослав Маринов – член
  • Гюнай Далоолу – член
  • Валерия-Тереза Дончева – член
  • Борис Китанов – член
  • Димитър Манолов – член
  • Тодор Тодоров – член

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.