Процедури

Icon Процедури за провеждане и докладване на изпълнението на мерки за информация и публичност (4,3 MB) Icon Процедура по извършване на проверки на място в рамките на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" (5,3 MB) Icon Процедура за текущо съхранение и архивиране на документацията по проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" (2,8 MB) Icon Методика за провеждане на мониторинг на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" (6,6 MB) Icon Вътрешни правила за информация и публичност на проект (976,0 KB) Icon Заповед № РД 22 - 403 / 14.03.2014 г. за утвърждаване процедурата за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности при изпълнение на проекти (52,0 KB) Icon Инструкции относно архивиране и съхраняване на документи по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" (588,2 KB) Icon Одитна пътека за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС (943,6 KB) Icon Процедура за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности при изпълнението на проекти (705,6 KB) Icon Процедура за извършване на верификация и плащания при изпълнението на проекти (988,1 KB) Icon Регистър на всички получени сигнали и нередности (3,8 MB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.