Информация относно провеждането на обществени поръчки необходими за изпълнението на проекта

Icon Заповед № РД 22 - 1771 / 30.10.2014 г. (527,4 KB) Icon Обявление по чл. 69, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (180,7 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1247 / 30.07.2014 г. относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за изпълнение на обществена поръчка (589,0 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1156 / 17.07.2014 г. във връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите от нейната работа (1,4 MB) Icon Заповед № РД 22 - 748 / 20.05.2014 г. относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за изпълнение на обществена поръчка (688,8 KB) Icon Обявление по чл. 69, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (444,8 KB) Icon Обявление по чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (293,1 KB) Icon Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” (233,4 KB)

 

Обществени поръчки за изпълнение на проект

Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9040164 "Извършване на текущ и окончателен одит по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"

"Доставка на експлоатационна механизация и доставка на транспортна техника и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци за нуждите на Община Велико Търново"

Техническа помощ по управление на проекта                           

Мерки за информация и публичност

Одит на проекта
Консултант за строителен надзор и Инженер по FIDIC
Строителство на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура 
Изпълнение на инженеринг на РСУО- работно проектиране, строителство, доставка на технологично оборудване

Авторски надзор на проектантите на довеждащата и отвеждаща техническа инфраструктура 

Авторски надзор на проектантите на съобщителната връзка по време на строителството 

 

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.