ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9040164 "Извършване на текущ и окончателен одит по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 25.03.2015 10:56

№ в РОП/ПОП: 9040164

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9040164

Документация

Файл Размер
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор
публикуван на: 12.02.2016 18:28:34
51,0 KB
Договор от 01.07.2015 г. с Грант Торнтон ООД
публикуван на: 23.07.2015 12:28:08
7,8 MB
Протокол от работата на комисията и обобщена оценъчна таблица
публикуван на: 24.06.2015 14:51:47
2,6 MB
Приложение № 4 "Проект на договор"
публикуван на: 25.03.2015 14:08:00
427,0 KB
Приложение № 3 "Образци"
публикуван на: 25.03.2015 14:08:00
387,5 KB
Приложение № 2 "Методика за оценка"
публикуван на: 25.03.2015 14:08:00
344,0 KB
Приложение № 1 "Техническа спецификация"
публикуван на: 25.03.2015 14:08:00
1,3 MB
Указания и изисквания
публикуван на: 25.03.2015 14:08:00
498,5 KB
Съдържание на документацията
публикуван на: 25.03.2015 14:08:00
319,0 KB
Публична покана ID 9040164
публикуван на: 25.03.2015 14:08:00
85,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

09.04.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

09.04.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.