ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9027635 "Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по проект DIR-5112122-11-79 "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

Статус: Възложена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 31.03.2014 15:14

№ в РОП/ПОП: 9027635

Документация

Файл Размер
Информация № 1 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с Фабер Принт ЕООД
публикуван на: 18.12.2014 00:00:00
21,5 KB
Протокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,8 MB
Документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,7 MB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
104,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

09.04.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

08.04.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
29.12.2015 1872
28.12.2015
ФАБЕР ПРИНТ ЕООД 1'980.00 лв. 14.01.2016
29.12.2015 1873
28.12.2015
ФАБЕР ПРИНТ ЕООД 990.00 лв. 14.01.2016
29.12.2015 1874
28.12.2015
ФАБЕР ПРИНТ ЕООД 1'990.00 лв. 14.01.2016
11.11.2015 1844
02.11.2015
ФАБЕР ПРИНТ ЕООД 1'200.00 лв. 30.11.2015
23.10.2015 1839
02.10.2015
ФАБЕР ПРИНТ ЕООД 3'960.00 лв. 29.10.2015
23.10.2015 1840
02.10.2015
ФАБЕР ПРИНТ ЕООД 2'940.00 лв. 29.10.2015
23.10.2015 1841
16.10.2015
ФАБЕР ПРИНТ ЕООД 1'990.00 лв. 29.10.2015
01.07.2015 1741
17.06.2015
ФАБЕР ПРИНТ ЕООД 300.00 лв. 15.07.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.