ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0030 "Доставка на експлоатационна механизация и доставка на транспортна техника и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци (по обособени позиции)"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-53 от 25.08.2014 г. за прекратяване на процедура
публикуван на: 12.09.2015 11:48:49
74,4 KB
Уведомление с изх. № 9100-946 от 23.07.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
387,3 KB
Разяснение с изх. № 9100-904/15.07.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
146,7 KB
Решение за промяна № РД 24-44/11.07.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
133,4 KB
Документация за участие след Решение за промяна № РД 24-44/11.07.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,5 MB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
476,9 KB
Решение за откриване на процедура РД 24-43
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
307,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

21.08.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

11.08.2014 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.