16.02.2015 18:30

Министър Лиляна Павлова представи Национална програма „Подобряване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова в присъствието на народният представител Цветан Цветанов, кметът на Община Велико Търново Даниел Панов, Областният управител проф. Пенчо Пенчев, кметове на общини от Област Велико Търново и стотици хора в музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ представи Националната програма за саниране на многофамилните жилищни сгради. Пред архитекти, инженери, управители на етажна собственост и граждани, министърът на регионалното развитие представи основните параметри и изисквания за участие в проекта. Тя припомни очакваните значими позитивни социално-икономически и екологични ползи от реализацията на програмата.
Министър Павлова припомни, че по програмата могат да участват сгради, строени по индустриален способ, но строени не по-късно от месец април 1999 година.
Министър Павлова разсея всички политическите спекулации във връзка с програмата и заяви, че сформиращите се сдружения са юридически лица с нестопанска цел и има специално предназначение за участие в рамките на този проект. Сдружението не притежава разпоредитески права, но пък е носител на гаранциите на изпълнителя за извършените дейности в рамките на проекта. Тя припомни, че процеса по регистрация на сдруженията е безплатен.
В своята презентация министър Лиляна Павлова подробно обясни, че за да може да кандидатства по програмата сградата, ако в нея има търговски обект трябва да се декларира дали обекта отговаря на изискванията за получаването на държавна субсидия.
Конструктивно и енергийно обследване ще бъде направено на сградите и ще им бъде изготвен паспорт. Ще бъдат направени предписания при необходимост за извършване на конструктивни ремонти. Обследването ще се прави с термокамери, за да не се налага вътрешно разрушаване в етапа на обследване на жилищата.
Проектирането ще дава визията и цветовете, разположението на климатичните тела и остъклените балкони, за да имат фасадите добър вид. Изгледа на сградите ще бъде определен с Наредбна на Великотърновски общински съвет.
Подменена вече дограма, която отговаря на изискванията и стандартите няма да бъде подменяна. Ако е необходимо само ще бъде укрепена допълнително или надграждана.
Остъклените балкони, които не излизат от параметрите на сградата и нямат конструктивни дефекти ще останат, но ще бъдат стандартизирани, за да отговарят на общият вид на фасадата на сградата.
Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов припомни, че допустими по програмата в няколко зони на града са 168 сгради. От 47 сгради вече има заявен интерес за участие. С помощта на общината се издирват неизвестни собственици и се окозва помощ при регистриране на сдружението на собствениците. Информационната кампания, водена в общината, както и помощта за консолидиране на собствениците, за да могат повече хора да участват в програмата ще продължат. „Обещавам лична среща и съдействие на всички, които имат нужда от помощ и съдействие по регистрация и участие в програмата“, заяви Даниел Панов.
Министър Павлова заяви, че ако сградата е в близост до газопреносната мрежа общата част от отоплителната инсталация може да бъде променена в рамките на проекта, за да бъде газифицирана.
При подмяна на дограма вътре в апартаментите се поемат разходите по замазване на фугите след поставяне на нова дограма, както и съпътстващите ремонти около подмяната на вертикалните щрангове. Извън този не се предвижда друг вътрешен ремонт.
Асансьори няма да се подменят в рамките на финансиране на програмата. Над 240 000 асансьора има в страната. Производителите и търговците често спекулират с темата. Истината е, че голяма част от асансьорите просто имат нужда от съответните ремонтни дейности. Асансьорните уредби, за които обследването предписва може да се подмени ел. инсталацията на асансьора, да се постави енергоспестяващо осветление, в сграда, в която има повече от един асансьор може да се изгради система, която при повикване слиза един, а не два или повече асансьора, каза министър Павлова.
Критериите и изискванията към фирмите са ясно и точно определени и са достъпни на сайта на Министерство на регионалното развитие, ще могат да бъдат видени и на сайтовете на общините.
Министър Павлова отговори на множество въпроси, свързани с избора на технология и изпълнител на дейностите.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.