30.10.2012 10:20

Временна организация и безопасност на движението

Във връзка с реализация на обект “Изграждане на водопровод и канализация на     централна градска част град Велико Търново”, по проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния  фонд на Европейската общност”, се въвежда временна организация и безопасност на движението за горепосочения обект,  като се затваря за движение на МПС:

Улица “Княз Дондуков-Корсаков” - в участъка от кръстовището с улица “Независимост“  до  кръстовището с улица ”Асен Русков”,  за времето  от 29 октомври 2012 г.  до  12 ноември 2012 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.