07.11.2017 13:30

Със средства от Европа обновяват седем училища и три детски градини

Общо десет образователни институции във Велико Търново предстои да бъдат обновени със средства от Европа, в рамките на действието на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това стана ясно по време на Годишното информационно събитие на оперативната програма, провело се в София. Кметът на Старата столица и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов бе сред участниците, заедно с регионалния министър Николай Нанков, представители на изпълнителната и местната власт, както и на Европейската комисия.
Близо 9 милиона лева ще бъдат инвестирани в модернизация на три общински училища – СУ „Г. С. Раковски“, „Спортно училище“, СУ „Владимир Комаров“, както и на три детски градини – „Рада Войвода“, „Ален мак“ и „Пролет“. Проектът на Община Велико Търново е част от интегрирания план за градско развитие, а средствата ще бъдат осигурени по мерките за обновяване на образователна инфраструктура. Ще бъдат реализирани групи от дейности, обобщени в три направления: постигане на енергийна ефективност; подобряване на базите на училищата и детските градини чрез конструктивно укрепване, основни вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, осигуряване на достъпна среда на сградите; изграждане на инсталации с възобновяеми енергийни източници.
Модернизирани ще бъдат и четирите професионални гимназии в Старата столица, които са на държавно финансиране. Средствата също ще бъдат осигурени по ОП „Региони в растеж“, но бенефициент е образователното министерство.
Общо 624 милиона лева по оперативната програма ще бъдат вложени в модернизация на 416 образователни средища в цяла България. 350 милиона лева от тях представляват финансов ресурс за реализация на проектите за образователна инфраструктура на 39-те общини, които са бенефициенти по ОП „Региони в растеж“.
По време на Годишното информационно събитие кметът Даниел Панов благодари на представителите на Европейската комисия Аурелио Сесилио и Борислава Уудфорд за подкрепата, която местната власт в цяла България получава при реализация на проектите. „Особено важно за 22 общини бе осигуряването на необходимите допълнителни 213 милиона лева за проектите за модернизация на училища и детски градини. Така ресурсът за общинските образователни обекти достигна 350 милиона лева“, подчерта Даниел Панов. Той посочи, че с разумно инвестиране на средствата от европейската солидарност българските региони, градове и села вървят напред и се развиват, а резултатите са налице в цяла България.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.