27.03.2018 15:00

Повишиха кредитния рейтинг на Велико Търново

Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Община Велико Търново от BB+ на BBВ-. Расте и перспективата – от положителна на стабилна. Независимият кредитен доклад доказва подобряването на финансовата стабилност и гарантира добрите перспективи пред Старата столица. Оценката прави старопрестолния град и община още по-перспективни и привлекателни за инвестиции.
Расте и националният дългосрочен кредитен рейтинг на Велико Търново – от А- (BG) на А (BG), като и по този параграф оценката е повишена от положителна към стабилна.
За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитния рейтинг е използвана официална информация от оценяваната община, Министерството на финансите, Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, базата данни на БАКР и др.
Оценката напълно кореспондира с повишената икономическа активност в Старата столица и общината, ниската безработица, ръста на инвестициите и туризма, благоприятната демографска ситуация, доброто усвояване на европейски средства.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.