12.07.2023 14:32

Община Велико Търново проучва намеренията и желанието на гражданите да сменят безвъзмездно старите си отоплителни уреди

Велико Търново е сред градовете в България, които са одобрени като бенефициенти по Програма „Околна среда“ 2021-2027 за прилагане на мерки по Приоритет 5 „Въздух“. Общината разработва проект, който предвижда подмяна на стари и замърсяващи отоплителни уреди на твърдо гориво – дърва и въглища, с екологични и енергоспестяващи алтернативи.
Процедурата има за цел трайно подобряване на показателите за чистота на въздуха и се финансира от Европейския съюз и републиканския бюджет.
Вместо стара и замърсяваща печка гражданите могат да се възползват от възможността и да получат безплатно екологични отоплителни алтернативи – климатици, термопомпи „вода-вода“, „въздух-въздух, вода-въздух“,  уреди на пелети и дървесен чипс.
Процедурата ще бъде достъпна както за целия град Велико Търново, така и за всички кметства и кметски наместничества от общината.
В тази връзка Община Велико Търново стартира мащабно проучване на територията на града и населените места, което да анализира нагласите на гражданите. Целта е да се установи дали домакинствата имат интерес да участват в процедурата, при какви условия биха сменили старите си уреди на твърдо гориво, какви и колко нови отоплителни алтернативи предпочитат и др. 
Всяко домакинство, което има намерение за участие в новия проект, следва да го заяви чрез попълване на предварително разработена анкета. За максимално улеснение, това може да се направи и онлайн – анкетата е публикувана на този адрес.
Анкетите могат да бъдат попълнени и на място в Центъра за обслужване и информация на гражданите на партера в сградата на Общината.
Формата за заявка за участие ще бъде разпространена и до всички кметства и кметски наместничества в общината, а кметовете и кметските наместници следва да проучат нагласите на жителите за участие в процедурата.
Новият проект надгражда настоящата процедура за подмяна на стари и замърсяващи отоплителни уреди, която Община Велико Търново реализира по програма LIFE на Европейската комисия с цел трайно намаляване на фините прахови частици.
Повече информация може да бъде получена от отдел „Околна среда“ в Общината – на телефон 062/619502.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.